Posts Tagged ‘Řepský potok’

Revitalizace Řepského potoka

Revitalizace Řepského potoka je jedním z nejstarších pražských revitalizačních projektů, protože byl zadán již v roce 1999 a teprve v roce 2013 se podařilo získat stavební povolení na poslední etapu.

Read the rest of this entry »