Posts Tagged ‘Průhonický rybník’

Oprava hráze rybníka v Průhonickém parku

Nejvýznamnější zakázky 2013

Naše stavební činnost spočívala v opravě 250 bm hráze kamennou rovnaninou. Oprava hráze rybníka v Průhonickém parku, jehož vlastníkem je Botanický ústav Akademie věd ČR, proběhla v říjnu 2013.

Read the rest of this entry »

Nejvýznamnější realizované zakázky v roce 2013

Středisko vodní toky Lesů hl. m. Prahy každoročně provádí údržbové práce na pražských vodních tocích a vodohospodářských zařízeních, sleduje kvalitu vod i bezpečnost vodohospodářských zařízení a v roce 2013 spravovalo 91 vodních děl a 36 technických nádrží. Kromě zajišťování havarijních služeb při likvidaci ekologických havárií nebo povodňových událostí pravidelně provádí také opravy a revitalizace vodních toků a nádrží, které zlepšují jejich bezpečnost a zvyšují jejich ekologickou hodnotu.

Proto bychom vás zde rádi seznámili s nejdůležitějšími zakázkami, které jsme realizovali v uplynulém roce.

Read the rest of this entry »