Posts Tagged ‘opravy po povodních’

Za novými nápady pro revitalizace vodních toků jsme se vydali do Mnichova

Kromě lesů a parků naše organizace v Praze spravuje i cca 300 kilometrů drobných vodních toků a přes 150 vodních nádrží. Máme za sebou desítky úspěšných revitalizací pražských vodních ploch i potoků a dobře víme, jaký význam voda a zdravá příroda ve městě mají. Abychom úlohu jejího správce v hlavním městě plnili co nejlépe, inspirujeme se u kolegů u nás i v zahraničí. Naposledy jsme zamířili do Německa. Ve druhém dubnovém týdnu se skupina našich zaměstnanců v delegaci vedené radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí Janou Plamínkovou vypravila do Mnichova.

Read the rest of this entry »

Sanace nátrže u jezu Marcela

Nejvýznamnější zakázky 2013

Povodeň v červnu 2013 na Botiči poškodila také nátrž u jezu Marcela. Bylo potřeba doplnit odnesené části břehu a opevnit jej balvanitou rovnaninou, odtěžit sedimenty a odstranit popadané stromy nebo stromy, kterým hrozilo, že se zřítí.

Read the rest of this entry »

Oprava opevnění U Plynárny

Nejvýznamnější zakázky 2013

Při povodňové prohlídce v červnu 2013 byla zjištěna závada na opevnění, kterou způsobila povodňová událost. Naše práce zahrnovala doplnění odnesených částí břehu a následné opevnění balvanitou rovnaninou, podobně jako u vodního díla Hostivař.

Read the rest of this entry »

Oprava vývaru na vodním díle Hostivař

Nejvýznamnější zakázky 2013

Povodeň v červnu 2013 poškodila opevnění vývaru na vodním díle Hostivař. Bylo třeba doplnit části břehu, které odnesla voda, a opevnit jej balvanitou rovnaninou.

Read the rest of this entry »