Posts Tagged ‘Butovický rybník’

Revitalizace Jinonického potoka pokračuje, na vodovod naváže otevřené koryto

Do letních prázdnin dokončíme revitalizaci Jinonického potoka nad soustavou Jinonických rybníků, kterou jsme ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zahájili v loňském roce. Koncem loňského roku jsme obnovili starý nefunkční Jinonický vodovod, který kdysi sloužil jako zdroj vody pro Jinonický zámek a Jinonické rybníky (Panský, Jinonický a Butovický). Nyní pracujeme na vybudování otevřeného koryta potoka, které navazuje na uzavřenou část Jinonického vodovodu.

Read the rest of this entry »

V Butovickém rybníku je po několika desetiletích opět voda

Téměř zaniklý Butovický rybník se připojil k řadě bezmála 50 rybníků, které byly opraveny v rámci celopražského projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží. Po dlouhých letech se tento rybník opět podařilo napustit a obnovit tak další zanikající vodní plochu v Praze.

Opravu rybníka zajišťoval Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP. Veškeré stavební práce prováděla organizace Lesy hl. m. Prahy, která bude zajišťovat i následnou údržbu.

Read the rest of this entry »

Revitalizace Butovického rybníka

Butovický rybník byl klasickým návesním rybníkem starých Butovic (Jinonic) a sloužil zejména k chovu ryb. Původně byl větší a zasahoval až do současného parku. V průběhu 20. století však byla jeho část zasypána a břehy opevněny kamennými zdmi.

V současné době se rybník potýká s kritickým nedostatkem vody a je zarostlý mokřadní vegetací. Ztráta vody byla původně připisována špatnému technickému stavu rybníka, a to zejména jeho kamenných nábřežních zdí. Proto byla v roce 2004 provedena celková oprava zdí, vypouštěcího zařízení i bezpečnostního přelivu. I přes tato opatření se však bohužel nepodařilo rybník napustit.

Read the rest of this entry »