Výskyt rybích společenstev v Šáreckém potoce

Šárecký potok je využíván jako chovný tok pro pstruha obecného. Při odlovech v roce 2007 byly na území PR odloveny vyšší desítky pstruha obecného věkových kategorií 2+ až 4+ a dále vyšší desítky jelce tlouště, plotice obecné a několik jedinců úhoře říčního. Přítomnost plotic a úhořů je způsobena hlavně jejich splachováním z nádrže Džbán. Přirozeně se v toku vyskytují jen stovky hrouzků obecných a nepůvodní střevlička východní množící se v nádržích na toku.

sarka

Vysvětlivky k mapě:

Tok Šáreckého potoka byl pro potřeby průzkumu rozdělen na 200 metrů dlouhé sledované úseky.
Pětimístný kód úseků tvoří tři písmena z názvu toku a číslice pořadí ve směru proti proudu toku.