Výskyt rybích společenstev na Rokytce

Rokytka protéká chráněným územím Mýto o rozloze 17,5 ha, přirozeně meandruje s údolními loukami a zalesněnými svahy. Rezervace je vymezena mezi rybníkem u Radošovic a Nedvězím. V letních měsících dochází k částečnému vysychání toku. Voda místy protéká pouze skrz štěrkový substrát a vytvářejí se zde oddělené tůně. V horní části je tok Rokytky kompletně vydlážděn a napřímen, což redukuje přítomnost původních druhů ryb na úplné minimum (viz příloha). V této části jsou v létě také porosty řas.

rokytkamapa

Vysvětlivky k mapě:
Tok Rokytky byl pro potřeby průzkumu rozdělen na 200 metrů dlouhé sledované úseky.
Pětimístný kód úseků tvoří tři písmena z názvu toku a číslice pořadí ve směru proti proudu toku.

 

Výskyt rybích společenstev v Rokytce na území PR Mýto

 

Grafické znázornění rozložení druhů ryb v jednotlivých úsecích Rokytky