Výskyt rybích společenstev na Botiči

Tok Botiče je rybářsky využíván jako mimopstruhový revír. Společenstvo ryb je blízké přirozenému stavu, je zde však zřetelný vliv rybníkářského hospodaření. Český rybářský svaz vysazuje do Botiče také kapra obecného a štiku obecnou, které se však bohužel nepodařilo při průzkumu prokázat.

botic

Vysvětlivky k mapě:
Tok Botiče byl pro potřeby průzkumu rozdělen na 200 metrů dlouhé sledované úseky.
Pětimístný kód úseků tvoří tři písmena z názvu toku a číslice pořadí ve směru proti proudu toku.

 

Výskyt rybích společenstev v Botiči na území PP Meandry Botiče

 

Grafické znázornění rozložení druhů ryb v jednotlivých úsecích toku Botiče