Průzkum výskytu rybích společenstev vybraných zvlášť chráněných území (ZCHÚ) v Praze byl zpracován pro Magistrát hl. m. Prahy za období 2007 – 2008. Studovány byly toky v rámci ZCHÚ, v nichž je možná existence společenství ryb. Pro výzkum hydromorfologických parametrů malých vodních toků a průzkum rybích společenstev byly toky rozděleny na 200 metrů dlouhé sledované úseky. Jejich rozmístění je uvedeno na mapách u každého z potoků.
 

 

Metodika

Průzkum společenstva ryb byl proveden standardní metodikou za použití bateriového elektrického agregátu SEN. Vždy po 100 metrech byl proloven profil dlouhý 10 metrů (dva profily na 200 metrů dlouhý mapovací úsek) v charakteristickém a reprezentativním prostředí. Ze získaných dat bylo vyhodnoceno rozmístění jednotlivých druhů v rámci ZCHÚ, posouzena populační struktura, určen preferovaný habitat a vyjádřena početnost druhu v celém ZCHÚ.

 

Výskyt jednotlivých druhů ryb na vybraných potocích a jejich populační struktura
Druh Botič Šárecký
potok
Rokytka Říčanský
potok
Kunratický
potok
Candát obecný
nehodnocena, malý počet zjištěných, závislé na spláchnutí z přehrady
Cejn velký
přirozená, zastoupeny různé věkové kategorie nepřirozená, zastoupeny různé věkové kategorie, spláchnuto z Dolnomlýnského rybníka
Cejnek malý
nepřirozená, zastoupena jediná věková kategorie (115-130 mm), spláchnuto z Dolnomlýnského rybníka
Hrouzek obecný
přirozená, dostatek generačních ryb přirozená (50-110 mm) nevyhodnotitelná (40-60 mm), nízká početnost přirozená, doplňována o jedince z rybníků
Jelec tloušť
přirozená přítomen přirozená (45-145 mm), chybí starší ročníky
Kapr obecný
nepřirozená (145-300 mm), spláchnuto z Dolnomlýnského rybníka
Karas stříbřitý
převaha tohoročků nepřirozená (120-160 mm), spláchnuto z Dolnomlýnského rybníka
Lín obecný
nevyhodnotitelná, nízká početnost nepřirozená, jediná věková kategorie (100-120 mm)
Mník jednovousý
nepřirozená, závislá na vysazování
Mřenka mramorovaná
přirozená nevyhodnotitelná (50-65 mm), nízká početnost
Okoun říční
přirozená nepřirozená (80-115 mm), pravděpodobně spláchnuto z rybníka nevyhodnotitelná, nízká početnost nepřirozená, zastoupeny různé věkové kategorie, spláchnuto z rybníků
Ouklej obecná
přirozená, nejsilnější kategorie 1+
Perlín ostrobřichý
nepřirozená, zastoupeny různé věkové kategorie (90-170 mm) nepřirozená, zastoupeny různé věkové kategorie (75-180 mm), spláchnuto z Dolnomlýnského rybníka
Plotice obecná
přirozená, doplňována z rybníků přítomen nepřirozená, zastoupeny nejmladší věkové kategorie, spláchnuto z rybníku nepřirozená, zastoupeny různé věkové kategorie, spláchnuto z rybníků
Pstruh obecný
chov, kategorie 2+ až 4+
Střevle potoční
přirozená
Střevlička východní
přirozená, doplňována z nádrží přirozená
(40-70 mm)
spláchnuto z Dolnomlýnského rybníka
Úhoř říční
nepřirozená (280-700 mm), spláchnuto z nádrží nebo vysazeno přítomen nepřirozená, spláchnuto z rybníka nepřirozená (210-300 mm), spláchnuto z Dolnomlýnského rybníka

Přehled všech druhů ryb na vybraných potocích v pdf