Středisko Vodní toky
Lesů hl. m. Prahy

Práčská 1885
106 00 Praha 10 – Záběhlice

Nepřetržitá pohotovostní služba:
777 719 009

tel.: 777 719 005
palicka@lesy-praha.cz

Kde nás v Praze najdete »

 

Vedoucí střediska Vodní toky:
Ing. Jan Matějka
matejka@lesy-praha.cz tel.: 773 767 424 Práčská 1885, Praha 10
Zástupce vedoucího střediska, vedoucí oddělení vodního hospodářství:
Ing. Richard Beneš
benes@lesy-praha.cz tel.: 777 719 009 Práčská 1885, Praha 10
Specialista vodní toky:
Ing. Lubomír Petrák
petrak@lesy-praha.cz tel.: 778 477 398 Práčská 1885, Praha 10
Vodohospodářský technik:
Ing. Jan Říha
riha@lesy-praha.cz tel.: 777 364 885 Práčská 1885, Praha 10
Zástupce vedoucího střediska, vedoucí oddělení údržby vodních toků a nádrží:
Ing. Jan Smolík
smolik@lesy-praha.cz tel.: 770 168 212 Práčská 1885, Praha 10
Vedoucí oddělení přípravy a realizace:
Ing. Jaroslav Eichler
eichler@lesy-praha.cz tel.: 777 364 882 Práčská 1885, Praha 10
Příprava zakázek:
Jiří Indráček
indracek@lesy-praha.cz tel.: 778 410 844 Práčská 1885, Praha 10
Referentka přípravy staveb a inženýringu:
Kateřina Fantíková
fantikova@lesy-praha.cz tel.: 773 767 425 Práčská 1885, Praha 10
Administrativní pracovnice:
Lucie Trollerová
trollerova@lesy-praha.cz tel.: 773 776 574 Práčská 1885, Praha 10
Mistr oblasti Praha-sever:
Libor Neužil
neuzil@lesy-praha.cz tel.: 777 719 011 Vlkovická 1142, Praha 14
Mistr oblasti Praha-jih:
Ilja Storoženko
storozenko@lesy-praha.cz tel.: 777 719 012 Klostermannova 573,
Praha 4
Mistr oblasti Praha-východ:
Paolo Agresta
agresta@lesy-praha.cz tel.: 770 152 582 K Jezeru 1111, Praha 10
Mistr oblasti Praha-západ:
Jiří Pavlata
pavlata@lesy-praha.cz tel.: 777 719 014 K Zahrádkám 1278/59, Praha 13
Oddělení mechanizace a dílen:
Josef Richtera
richtera@lesy-praha.cz tel.: 777 719 006 Práčská 1885, Praha 10
Mechanizace – levý břeh:
Ing. Radek Šimonic
simonic@lesy-praha.cz tel.: 778 744 374 Plzeňská 1125/320,
Praha 17 – Řepy
Dílny:
Pavel Semecký
semecky@lesy-praha.cz tel.: 777 719 013 Ke Cvičišti 231/4, Praha 11
Stavbyvedoucí:
MgA. Ondřej Sokač
sokac@lesy-praha.cz tel.: 778 410 846 Práčská 1885, Praha 10
Stavbyvedoucí:
Vladimír Denis
denis@lesy-praha.cz tel.: 775 565 727 Práčská 1885, Praha 10
Stavbyvedoucí:
Martin Vaněk
vanek@lesy-praha.cz tel.: 775 271 904 Práčská 1885, Praha 10
Stavbyvedoucí:
Ing. Jan Stejskal
stejskal@lesy-praha.cz tel.: 776 301 182 Práčská 1885, Praha 10
Stavbyvedoucí:
Ing. Petr Žáček
zacek@lesy-praha.cz tel.: 770 152 584 Práčská 1885, Praha 10

Odbor ochrany prostředí

Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35, Praha 1

  • správce drobných vodních toků
  • zástupce vlastníka vodních děl, rybníků, retenčních nádrží, dešťových usazovacích nádrží v majetku hl. m. Prahy
  • zástupce vlastníka vybraných pozemků pod vodními toky a nádržemi v majetku hl. m. Prahy

Kontakty na jednotlivé pracovníky odboru »

 

Seznam správců drobných pražských toků k 1. 10. 2014

Seznam vodoprávních úřadů