Archive for the ‘Revitalizace rybníků’ Category

Zahájili jsme údržbu břehů Xaverovského rybníka II a Svépravického potoka v Horních Počernicích

Xaverovský rybník II jsme do naší správy převzali v roce 2016. Rybník, který je napájen Svépravickým potokem, dlouho nebyl udržován, je zastíněn vzrostlými stromy na konci jejich životnosti a jeho břehové porosty jsou neprostupné pro pravidelnou údržbu. Z tohoto důvodu nyní provádíme probírku vybraných dřevin v okolí rybníka i přilehlého potoka. Vodní plochu těmito zásahy prosvětlíme a podpoříme její ekologické funkce.

Read the rest of this entry »

Okolí nádrže Slatina projde revitalizací

Další z krásných míst v Praze se v letošním roce dočká revitalizace. Retenční nádrž Slatina a její okolí patří mezi nejcennější pražské ornitologické lokality a je častým cílem rybářů, cyklistů i in-line bruslařů. V rámci revitalizace budou kolem rybníka vysazeny nové stromy, založeny kosené louky s tůněmi, rovněž se upraví koryto Hostavického potoka a prodlouží trasa stávající cyklostezky. Projekt, který je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj, bude ukončen v září 2015.

Read the rest of this entry »

Rybníky v Královské oboře Stromovka se obléknou do nového

Voda ve všech svých podobách, ať už se jedná o rybníky, fontány nebo Malou říčku, je pro Stromovku velmi typická. Udržované vodní plochy jsou navíc velkým lákadlem pro všechny návštěvníky tohoto krásného parku, a to zejména v letních měsících.

Z toho důvodu se Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP rozhodl přistoupit k rozsáhlé opravě všech rybníků v Královské oboře a k vybudování několika nových vodních ploch. Veškeré stavební práce bude provádět městská organizace Lesy hl. m. Prahy, která Stromovku, jeden z nejnavštěvovanějších pražských parků, také spravuje.

Read the rest of this entry »

Jinonický rybník čeká oprava

Jinonický rybník je další z pražských rybníků, který projde celkovou revitalizací, podobně jako jeho blízký soused, rybník Butovický. Opravu Jinonického rybníka zajišťuje Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP ve spolupráci s městskou organizací Lesy hl. m. Prahy, která bude provádět veškeré stavební práce, včetně odbahnění.

Práce byly zahájeny v srpnu 2014 a ukončeny budou v dubnu 2015.

Read the rest of this entry »

V Butovickém rybníku je po několika desetiletích opět voda

Téměř zaniklý Butovický rybník se připojil k řadě bezmála 50 rybníků, které byly opraveny v rámci celopražského projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží. Po dlouhých letech se tento rybník opět podařilo napustit a obnovit tak další zanikající vodní plochu v Praze.

Opravu rybníka zajišťoval Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP. Veškeré stavební práce prováděla organizace Lesy hl. m. Prahy, která bude zajišťovat i následnou údržbu.

Read the rest of this entry »

Revitalizace Cukrovarského rybníka ve Vinoři

Od letošního jara slouží Cukrovarský rybník ve Vinoři opět ke sportovnímu rybolovu a k rekreaci Pražanů. Prošel celkovou revitalizací, kterou zajišťovaly Lesy hl. m. Prahy.

Cukrovarský rybník byl postaven na vlhkých loukách kolem Vinořského potoka koncem 19. století a sloužil jako zdroj vody pro mytí řepy v nedalekém cukrovaru. Během let docházelo k postupnému zanášení rybníka a chátrání objektů.

Read the rest of this entry »

Revitalizace rybníka V Rohožníku v Dubči

Rybník V Rohožníku v Dubči je zanesen cca 18 tis. m3 sedimentu. Nejprve bude ve vypuštěném rybníce vyhrnuta odvodňovací strouha. Potom bude sediment přeházen do hromad, aby vyschnul. Vyschlý sediment bude odvážen mimo rybník a použit na rekultivace pozemků v okolí Dubče.

Read the rest of this entry »

Revitalizace Dolního rybníka na Placinách

Rybníky na Placinách byly postaveny v roce 1965 v rámci tzv. akce “Z” místním rybářským spolkem, který byl v té době založen. Rybníky jsou průtočné, napájené vodou z potoka Placiny, který je pravostranným přítokem Blatovského potoka. Ne zcela odborné provedení a dlouhá léta zanedbané údržby vyústily v současný havarijní stav obou rybníků.

Read the rest of this entry »

Revitalizace Butovického rybníka

Butovický rybník byl klasickým návesním rybníkem starých Butovic (Jinonic) a sloužil zejména k chovu ryb. Původně byl větší a zasahoval až do současného parku. V průběhu 20. století však byla jeho část zasypána a břehy opevněny kamennými zdmi.

V současné době se rybník potýká s kritickým nedostatkem vody a je zarostlý mokřadní vegetací. Ztráta vody byla původně připisována špatnému technickému stavu rybníka, a to zejména jeho kamenných nábřežních zdí. Proto byla v roce 2004 provedena celková oprava zdí, vypouštěcího zařízení i bezpečnostního přelivu. I přes tato opatření se však bohužel nepodařilo rybník napustit.

Read the rest of this entry »

Revitalizace Nebušického rybníka

Nebušický rybník byl založen po roce 1938 zřejmě někdy během druhé světové války jako zdroj vody pro případ požáru. Jako požární nádrž fungoval dodnes. Podle typu opevnění musela být provedena úprava rybníka někdy v šedesátých letech 20. století. Další úprava byla provedena v devadesátých letech, kdy byl rybník odbahněn, ale k celkové opravě rybníka nakonec nedošlo. Rybník tak dále chátral. V roce 2013 získalo rybník hlavní město Praha a rybník byl zařazen do celopražského projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží.

Read the rest of this entry »