Jakmile se příroda po chladných zimních měsících konečně probudila, vrhli jsme se na nejrůznějších místech po celé Praze na plánované výsadby nových dřevin. Kromě pražských lesů a parků v naší správě se nových stromů během dubna a května dočkají i břehy opravených vodních ploch a potoků, na jejichž revitalizaci jsme pracovali hlavně v průběhu minulého roku. Desítky nových dřevin budeme vysazovat podél obnoveného povrchového koryta potoka Brusnice na Břevnově, kolem opraveného koryta Nebušického potoka v Nebušicích na severozápadě Prahy, u původně suché retenční nádrže Interlov v Michli, z níž jsme vytvořili nádrž se stálou vodní hladinou, kolem nového rybníka Kotlářka v Košířích či u odbahněného a opraveného Libockého rybníka u obory Hvězda. Stromy přibudou také u nádrže Říčanka v Dubči a u Botiče v Nuslích a u Záběhlického jezu. Postupně tak kolem pražských vodních ploch rozmístíme takřka 200 vzrostlých stromů.

Vůbec nejvíc nových stromů, dohromady více než 50, se chystá k potoku Brusnice, po třiceti jich přibude u nádrže Interlov i Kotlářka. Mezi dřevinami, které během následujícího měsíce vysadíme u zrevitalizovaných vodních toků a ploch, budou hlavně olše, vrby, jasany, javory, lípy, jilmy či střemchy. Blízkost vody jim bude vyhovovat a za odměnu zkrášlí její břehy. Různorodost budoucího břehového porostu bude navíc jeho nejlepší zbraní vůči případným chorobám a škůdcům.

Výsadbami zeleně dotvoříme celkový vzhled revitalizovaných lokalit a zakončíme tak práci hned na několika větších projektech. Doufáme, že všechna tato místa budou moci Pražanům již brzy začít plnohodnotně sloužit k odpočinku a rekreaci.

Náklady na výsadbu dřevin hradí hlavní město Praha z prostředků odboru ochrany prostředí.

potok_ricanka

Zdroj fotografií: OCP MHMP