K tomu, jak zlepšit hospodaření a jak rozvíjet přírodní a kulturní bohatství v údolí jihokorejské řeky Seomjin, se do Prahy přijela inspirovat skupina 28 členů Rady pro správu životního prostředí řeky Seomjin. Účastníci exkurze se sešli 30. října u mostku TJ Spartak Hrdlořezy, kde se v úvodu podívali na výsledky revitalizace koryta pražského potoka Rokytka.

Další kroky je zavedly po proudu řeky k mostu Pod Sametkou, kde se seznámili s fungováním odlehčovacích komor určených pro plynulé odvádění dešťové vody do Rokytky. Exkurze pokračovala odborným výkladem o průběhu revitalizace vodního toku a nechyběla ani zastávka u Hořejšího a Polifkova rybníka se zajímavou přednáškou o těchto vodních dílech. Celou akcí je provázeli naši zaměstnanci, kteří se postarali o hladký průběh exkurze.

Rada pro správu životního prostředí řeky Seomjin je složená z 11 měst a 6 zvláštních agentur, které spolupracují na šetrném využití a zachování ekologických a kulturních zdrojů v okolí řeky. Cílem jejich evropské návštěvy bylo porovnat korejský systém prevence znečištění vod s metodami v Rakousku, Maďarsku a České republice a načerpat inspiraci pro možná zlepšení.

korejci