V minulém týdnu jsme začali s plánovanými opravami kamenných zídek, mostků a koryta Kunratického potoka, a to mezi 6,24 a 8,00 km toku. Opěrné zídky jsou místy podemleté a jejich konstrukce porušené, některé dokonce vzhledem k posunu trasy přírodního koryta toku již nemají žádné opodstatnění a pouze hyzdí přírodní charakter údolí Kunratického potoka. Z toho důvodu poškozené zídky na mnoha místech nahradíme těžkou kamennou rovnaninou, která zpevní okraje koryta a zachovává přitom jeho přirozený vzhled. Při rovnání těžkých kamenů a zpevňování břehů nám pomáhá i technika, která se musí vyrovnat s poměrně náročným terénem. Na 13 úsecích dále pečlivě sanujeme a v případě potřeby pískováním čistíme také kamenné mostky a v neposlední řadě odstraňujeme nefunkční betonové konstrukce.

Kunratický les je každodenním cílem velkého množství pěších návštěvníků i cyklistů a cesta podél Kunratického potoka je velmi frekventovaná. Prosíme proto všechny, kdo se pohybují v blízkosti revitalizovaných úseků, aby dbali zvýšené pozornosti a pokynů pracovníků Lesů hl. m. Prahy.

Investorem projektu je odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Naše organizace provádí jeho realizaci. Úpravy by měly být dokončeny do konce roku 2017.

kunraticky potok

Rozmístění těžké kamenné rovnaniny pro zpevnění koryta potoka