Jak hospodařit s vodou ve městě, jak se připravit na přívalové deště a další otázky týkající se především odvodnění městského prostředí a oblasti udržitelného hospodaření s vodou ve městech zazněly na 14. mezinárodní konferenci odvodnění ICUD 2017 (International Conference on Urban Drainage). Toto setkání odborníků iniciují mezinárodní organizace IWA (International Water Association) a IAHR (International Association on Hydro-Environment Research) pravidelně jednou za tři roky již od roku 1978. Organizace letošního ročníku se ujala Česká asociace pro vodu a České vysoké učení technické v Praze. Ve dnech 10.–15. září se v Kongresovém centru Praha sešlo na 300 odborníků z celého světa.

Na jednom místě se potkali odborníci z různých oborů, například ze stavebnictví a architektury, hydrologie, chemie, ekologie či biologie, ale i IT nebo sociologie, a tak se nad vodou ve městě diskutovalo z různých úhlů pohledu.

Naše organizace vyslala na toto mezinárodní setkání své zástupce ze střediska Vodní toky, kteří se na konferenci zúčastnili tematických přednášek a seminářů, a navíc se aktivně podíleli i na jejím doprovodném programu. Pro zájemce připravili terénní exkurzi po vybraných revitalizačních projektech v povodí potoka Rokytky. V oblasti Hrdlořez společně s třicítkou účastníků prošli podél potoka více než tříkilometrový úsek, který podstoupil postupnou revitalizaci během let 2012–2015.

IMG_0296