V červenci letošního roku jsme začali pracovat na úkolu vrátit po mnoha letech koryto potoka Brusnice na pražském Břevnově z tmavého podzemí zpět na zem. V úseku mezi rybníky Velká Markéta a Kajetánka nyní potok protéká podzemním potrubím, do konce roku tu však vytvoříme nové otevřené koryto, jehož vzhled bude v maximální možné míře napodobovat přirozenou podobu potoka. Do potrubí jej zavedeme jen v těch místech, kde se kříží s pozemními komunikacemi a kudy tudíž povrchové koryto není možné vést.

Vodní tok Brusnice oblast Břevnova ovlivňoval od pradávna. Potok ve zdejších měkkých horninách křídového souvrství, jako je opuka a pískovec, vytvořil údolí s nesčetnými prameny. Celé toto území bylo zdrojem vody jak pro Pražský hrad, tak pro měšťanské domy na Malé Straně. Bohužel necitlivý přístup k vodním tokům a ostatním zdrojům vody v druhé polovině dvacátého století zapříčinil, že Brusnice takřka zmizela z povrchu – zůstaly jen malé otevřené úseky, mezi nimiž vodu odvádělo potrubí až do Vltavy. Toto potrubí teď na některých místech začalo dosluhovat, a tak se objevila výborná příležitost k tomu, abychom potok z potrubí alespoň částečně vysvobodili.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy nechal vypracovat projekt pro návrat vodního toku na povrch a naše organizace nyní tento projekt za pomoci subdodavatelů uvádí v život. Již brzy vás bude i v této části Prahy provázet osvěžující tekoucí voda, jež kdysi bývala přirozenou součástí Břevnova.

Příprava nového koryta

Příprava nového koryta