V prvním květnovém týdnu jsme se pustili do odbahňování zdrže Záběhlického jezu na Botiči před Hamerským rybníkem v městské části Praha 10 – Záběhlice. Jde o místo na vodním toku, kde se před přehrazením zvedá vodní hladina, avšak objem vody, jaký byla zdrž nad Záběhlickým jezem schopna zachytit, podstatně omezovaly nashromážděné nánosy bahna a odpadu. Celkem jsme ze zdrže jezu odstranili 750 metrů krychlových sedimentu.

Práce na odbahňování zdrže jezu jsme zahájili 5. května, hotovo jsme měli o 5 dní později. Kromě nánosů bahna jsme z vody nad jezem vytáhli také několik pneumatik a zbytky komunálního odpadu, které se ve zdrži usadily.

DSC_0872

Zdrž Záběhlického jezu po odbahnění

Po odstranění nánosů může zdrž opět normálně fungovat, odbahněním se zvětšil objem zadržené vody. Zlepšit by se měla i kvalita vody v potoce a celá lokalita získá na atraktivitě – pro kolemjdoucí i pro sportovní rybáře.

Odbahnění zdrže financovalo hlavní město Praha z prostředků odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Zabehlicky jez

Záběhlický jez před odbahněním