V úterý 18. dubna se Botičem “prohnala” povodeň. Koryto potoka ale zůstalo naprosto klidné, protože fiktivní povodeň figurovala jen v našich telefonátech a zprávách. Cvičení Botič 2017 nám pomohlo prověřit, jak fungují a jak dobře jsou propojené informační kanály, jimiž by v případě skutečné záplavy tekly informace o povodňových stavech v celém povodí Botiče. Cvičení se zúčastnilo celkem 25 odpovědných subjektů: Zástupci obcí, jejichž územím Botič protéká, a obcí s rozšířenou působností, Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Povodí Vltavy a naše organizace jako správce Botiče a Hostivařské přehrady.

V 9 hodin ráno cvičení zahájila výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, který varoval před výskytem intenzivních přívalových srážek v oblasti. Po ní následovaly výstražné sms zprávy, které Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy rozeslalo dotčeným obcím a městským částem v povodí Botiče. Následný “déšť” v horní části toku Botiče, který zvýšil průtok vody až na úroveň 2. stupně povodňové aktivity, odstartoval práci povodňových hlídek v jednotlivých obcích.

predavani-zprav

Předávání povodňových informací

Postup fiktivní povodně povodím prověřil získávání a předávání včasných a aktuálních informací mezi všemi stupni orgánů povodňové ochrany. Předávání prvotních informací od obcí i zpětná hlášení mezi správcem vodního toku, operačním střediskem i hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy probíhala bez problémů. Úspěšně jsme tak v praxi otestovali funkčnost plánu vyrozumění pro povodí Botiče, který jsme představili na společném setkání zástupců odborných institucí, záchranného systému, samosprávy i státní správy, jež se uskutečnilo začátkem března letošního roku (tisková zpráva hlavního města o přípravě cvičení).

Veškerou komunikaci prostřednictvím telefonátů i sms zpráv zaznamenávali zástupci obcí a dalších účastníků povodňové ochrany do povodňových knih. Všechny knihy by se k nám měly dostat do konce dubna a poslouží k podrobnějšímu vyhodnocení celé povodňové situace, které zajistí naše organizace a Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy. Z vyhodnocení vzejdou doporučení na aktualizaci povodňových plánů a doporučení pro další povodňové cvičení.