Lesy hl. m. Prahy zorganizovaly odborné setkání na téma ochrany před povodněmi na vodním toku Botič a jeho přítocích. Jako správci vodních toků na území Prahy jsme iniciovali setkání zástupců dotčených odborných institucí, záchranného systému, samosprávy i státní správy tak, aby mohly zaznít zkušenosti a názory z různých úhlů pohledu při povodňových situacích.

Akce se konala 7. března 2017 za účasti 44 zástupců obcí, městských částí, Magistrátu hl. m. Prahy, zástupců Povodí Vltavy, Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Zástupci Lesů hl. m. Prahy prezentovali účastníkům setkání zákonné povinnosti jednotlivých dotčených subjektů při povodních, úlohu předpovědní a povodňové hlásné služby a seznámili je se specifickým charakterem povodí Botiče.

Lesy hl. m. Prahy představily dokument Plán vyrozumění Botič, který připravily s cílem zlepšit koordinaci předání včasných a aktuálních informací o průběhu a vývoji povodně v celé délce vodního toku mezi odpovědnými subjekty.

Funkčnost Plánu vyrozumění Botič bude vyzkoušena v praxi v rámci povodňového cvičení Botič 2017, které se uskuteční v druhé polovině dubna.

prezentace

Prezentace střediska Vodní toky

Prezentace Lesů hl. m. Prahy