Bydlíte v blízkosti Hostivařské přehrady nebo sem často zamíříte na procházku či za koupáním? Zapojte se do ANKETY o možnostech využití této lokality. Výsledky ankety doplní podklad pro rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy o využití přehrady pro sport a vodní rekreaci. Stačí do 15. 1. 2017 odpovědět na 10 otázek.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává koncepci využití vodní plochy a nábřeží Hostivařské přehrady pro sport a rekreaci. V rámci průzkumu se Vás chceme zeptat na Váš názor a zjistit tak potřeby návštěvníků přehrady. Výsledky pak zohledníme v návrhu rekreačního a sportovního využití této vodní plochy.

Předpokládá se rozvoj sportovních  a rekreačních aktivit ve vodě (např. koupání, potápění, sportovní rybolov …), na vodě (např. jízda na loďce, šlapadle, vodních lyžích, jiných bezmotorových plavidlech, motorovém člunu …), přímo na břehu přehrady (např. sportovní rybolov, cvičení, míčové sporty, běh, jízda na kole a koloběžce, opalování …).

Pokud se do ANKETY chcete zapojit, stačí do 15. 1. 2017 anonymně odpovědět na 10 otázek.

Kontaktní osoba: Ing. Josef Šlinger, odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení péče o zeleň

hostivar