V sobotu 22. října se pražská říčka Rokytka pro vodáky na pár hodin proměnila v divokou vodu ženoucí se zákruty velkoměsta až do bezpečí v náruči větší a silnější Vltavy. Po dvou letech, během nichž jsme revitalizovali koryto Rokytky nad Hořejším rybníkem, se Prahou znovu prohnala nespoutaná Grande Rokytka. Letošní ročník uspořádala stejně jako ty předchozí půjčovna lodí Dronte a naše organizace jako správce toku vodákům řeku „nastartovala“ upuštěním vody z Kyjského rybníka.

Před revitalizací bylo koryto Rokytky nad Hořejším rybníkem po několik desetiletí napřímené a sloužilo jen jako kanál pro rychlé odvedení vody. Po nedávné úpravě, která korytu vrátila dávno ztracený vzhled přírodního, klikatícího se potoka, zde vodáci poprvé vpluli do členité krajiny plné meandrů, která se vody unáhleně nezbavuje, ale vnímá ji jako svoji nezbytnou součást.

1477387185_51233

Autor fotografie: Půjčovna lodí Dronte, více fotografií najdete na webu půjčovny

Nové hluboké meandry zarývající své oblouky do louky nad Hořejším rybníkem prověřily připravenost lodních posádek a dobře otestovaly jejich manévrovací schopnosti. U Hořejšího rybníka je čekala i jízda balvanitými skluzy, předěly z vyskládaných kamenů, které na rozdíl od vysokého jezu netvoří v korytě nepřekonatelnou překážku pro migraci vodních živočichů.

Celá plavba měřila 12 kilometrů. Od hráze Kyjského rybníka, kde Grande Rokytka „pramenila“, se všichni úspěšní vodáci přeplavili přes území Hloubětína, Vysočan i Libně – až do cíle, kde šampiony místo šampaňského zchladily vlny Vltavy. Voda, kterou jsme během sobotní akce upustili z Kyjského rybníka, ale nepomohla jen vodákům při jejich plavbě. Kontrolovaný zvýšený průtok jsme využili pro měření výšky hladiny potoka a tedy pro kalibraci přístrojů jednotlivých limnigrafických stanic pod Kyjským rybníkem, které sledují stav vody a slouží pro případné varování zdejších obyvatel před hrozící povodní.

Revitalizace Rokytky nad Hořejším rybníkem rozhodně nebyla poslední proměnou, která se potoka dotkla. V budoucnu by měli vodáci proplouvat snad ještě krásnější vodní stezkou. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s naší organizací plánuje další úpravu koryta, a to pod ulicí Českobrodská, kde je v plánu koryto rozšířit a zmírnit jeho prudké břehy.