V sobotu 16. dubna pořádá Tělovýchovná jednota Sokol Kunratice již 37. ročník jarního Otvírání studánek v Kunratickém lese. U příležitosti mezinárodního Dne Země, jímž je 22. duben, jednota připravila naučnou odpolední procházku lesem kolem zdejších studánek a zříceniny Nového hradu. Na stezce po vodních pramenech přidá několik slov i náš lesník, který má Kunratický les na starosti. Jedna ze studánek se při tom odemkne nejen po zimě, nýbrž také po celkové rekonstrukci. Právě dnes jsme ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a s městskou částí Praha-Kunratice dokončili opravu Urešovy studánky.

Na účastníky procházky čeká několik zastávek, v Dolnomlýnském rybníce utopí zimu Moranu, před zříceninou se dozví o geologické minulosti Prahy a přenesou se do dob, kdy hrad obléhali pražští husité, u studánky Václavky budou společně zaříkávat vody. Náš lesník představí Kunratický les současnosti a vysvětlí, co se v lese bude dít, kde a jaké stromky budeme sázet, jak se takový les vychovává či jak pokračujeme s obnovou laviček a dalšího mobiliáře. Do programu se zapojí také děti ze ZŠ Kunratice a ze Základní umělecké školy Na Popelce.

otvirani-studanek-kunratice

Urešova studánka, již jsme právě zrekonstruovali, leží v jihovýchodní části Kunratického lesa nad Kunratickým mlýnem blízko Dolnomlýnského rybníka. Studánka nese jméno sokola a skauta Eduarda Ureše, který mapoval studánky a prameny v různých částech České republiky, mimo jiné také v Praze. Dnešní Urešovu studánku, kterou sám nazýval Myslivecká či Lovecká, vybudoval v roce 1981. Studánka potřebovala celkovou opravu, byla v havarijním stavu a kamenné opevnění se rozpadalo. Nyní je již kompletně opravená a nově vyzděná a doufáme, že potěší nejen účastníky procházky, ale každého, kdo do Kunratického lesa zavítá.

uresova-studanka-hotovo

Urešova studánka v novém