Ve středu 17. února se jako správci toku Rokytka zúčastníme preventivního cvičení povodňové hlásné služby, jehož hlavním úkolem bude vyzkoušet si, jak funguje vzájemné předávání informací o změnách průtoků vody v korytě potoka a o případné přicházející povodni. Společným organizátorem cvičení jsou městské části a obce, jejichž územím potok Rokytka postupně protéká a které spolu proto potřebují umět rychle komunikovat. S Rokytkou na svém území musí počítat například Praha 8, 9 nebo 14.

Právě rychlý, spolehlivý a kvalitní přenos informací mezi zodpovědnými osobami je při hrozícím povodňovém nebezpečí i při nečekaných bleskových povodních tím rozhodujícím faktorem, který dokáže eliminovat zbytečné škody. Proto je důležité, aby všichni zúčastnění znali kanály, kterými se mohou okamžitě spojit, tak aby v krizové situaci včas zafungoval domluvený systém varování a ke všem se dostaly aktuální zprávy o průběhu povodně či jejích vlnách v povodí potoka.

Nejbližší test prověří, jak si povodňová hlásná služba vede, a najdeme-li při něm v informačním toku nějakou překážku, budeme ji moci společně odstranit dřív, než by ji, s nebezpečnými následky, prorazila opravdová povodeň.

Rokytka-Hrdlorezy

Potok Rokytka v červnu 2013