Nový rok zahájili studenti prvního ročníku z České zemědělské univerzity v Praze poznáváním pražských vodních toků přímo v terénu. Dne 6. ledna se pod odborným vedením Ing. Richarda Beneše, zástupce vedoucího střediska Vodní toky, zúčastnili tříhodinové exkurze, kterou pro ně právě středisko Vodní toky uspořádalo.

Studenti si prošli okolí potoka Rokytky, Hořejšího rybníka a území Kejřova parku, kde se v rámci projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží právě dokončuje nový rybník. Prohlédli si revitalizaci koryta Rokytky nad Hořejším rybníkem, které dříve bývalo napřímené a nyní pomalu meandruje loukou. U Hořejšího rybníka si povídali o významu rybníků v krajině a dozvěděli se například, co je požerák, náhon či bezpečnostní přeliv. Také zjistili mnoho praktických informací přímo z provozu. A to nejlepší je čekalo na závěr. Na příkladu nově postaveného rybníka v Kejřově parku se seznámili s technologickými postupy výstavby vodních děl a sami mohli posoudit výsledek.

Doufáme, že se studenti dozvěděli co nejvíce zajímavostí z oblasti vodohospodářství a že je naše exkurze obohatila.

exkurze