Není právě běžné, abyste v Praze narazili na stádo opravdových živých krav, až do poloviny října se vám to ale může docela snadno přihodit. Možná už jste je dokonce při prvních podzimních procházkách Šáreckým údolím zahlédli, jak moudře a vytrvale přežvykují na loukách u potoka. Jako podívaná v metropoli více než neobvyklá vzbuzují krávy náležitou pozornost, to ale ani zdaleka není jejich hlavní úkol. Jsou totiž především mimořádně platnými pomocníky při údržbě travních porostů v blízkosti jedné z nejvýznamnějších pražských revitalizací.

Pastva byla jako nejvhodnější způsob údržby zdejších travnatých porostů zvolena zejména proto, aby podpořila růst vzácných druhů rostlin, které se na těchto loukách po staletí vyskytují.

Naše krajina v dávném středověku byla pestrá a různorodá, složená jako barevná mozaika z lokalit s rozličnou hustotou vegetace: Našli byste v ní holé vypasené svahy, pole a úhory, louky, sady, řídký pastevní les i husté a hluboké hvozdy. Zejména na těžko obdělatelných a svažitých pozemcích se pásla stáda ovcí, koz a krav. A právě díky pastvě a jejímu specifickému charakteru se na těchto místech postupně vyvinula unikátní rostlinná společenstva. Jsou ovšem na pastvě nadále závislá a bez ní po čase zanikají.

kravy1

Je základním benefitem pastvy, že rostliny jsou spásány selektivně v průběhu celého vegetačního období, čímž pasoucí stáda mimoděk podporují druhovou rozmanitost lučních rostlin. Trsy trávy, které zvířata nespásla, pak slouží jako úkryt pro hmyz, jímž se živí nejrůznější druhy ptáků. Zvířata při ustavičných přesunech za čerstvou zelení navíc svými kopýtky narušují travní drn a umožňují tak semenům rostlin, aby snáze vyklíčila. A nepopiratelně příznivý vliv na pastviny mají také moč a exkrementy zvířat, které působí jako hnojivo pro zdejší půdu.

Pastva se dnes považuje za velmi efektivní a zároveň ekologický způsob údržby travních ploch. Mimo jiné nehrozí riziko, že je tráva posekána a z místa odvezena společně s drobnými živočichy, kteří mezi stébly hledali útočiště. A svoji cenu pro nás pochopitelně má i nadšení dětí (ale i dospělých), když při procházce pražskou přírodou tyto majestátní tvory objeví.

Managementové opatření v této lokalitě realizuje a financuje Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí.