Lesy hl. m. Prahy se o minulém víkendu přidaly k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Po celé republice se jí podle organizátorů zúčastnilo přes 30 000 dobrovolníků, z nichž každý v průměru vysbíral 33 kilogramů odpadu. Velkým dílem nepochybně přispěli i nadšenci z Petrovic, kteří se v sobotu 18. dubna pustili do úklidu potoka Botiče pod patronací městské části Praha-Petrovice. Tři zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy ze střediska Vodní toky jim přitom byli k ruce.

Na vyčištění úseku potoka od nátoku do Hostivařské přehrady po místo, kde stojí zbytky zaniklého Fantova mlýna, spolupracovalo celkem 50 dobrovolníků. O odvoz shromažďovaného nepořádku se postaralo terénní vozidlo Lesů hl. m. Prahy. Skupinky dobrovolníků postupně naplnily 7 kontejnerů odplavitelnou dřevní hmotou a 2 kontejnery komunálním odpadem, pořádnou hromádku smetí navíc “ozdobily” asi 2 metry krychlové starých pneumatik, které dosud hyzdily bezprostřední okolí koryta.

Nezahálelo se ale ani na druhém břehu Vltavy, v Královské oboře Stromovce, kterou taktéž v sobotu dopoledne vyčistilo několik desítek dobrovolníků. Záslužnou akci uspořádalo občanské sdružení Spolek přátel Stromovky. Lesy hl. m. Prahy i pro ně zajistily kontejner a také 25 pytlů, které sběrači hravě naplnili, dalších 25 pytlů organizátoři dostali přímo od hnutí Ukliďme Česko. Zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy nakonec sesbírali a odvezli všechny naplněné pytle. Stromovka tak ze sebe setřásla solidní kupu nepořádku.

Rádi bychom všem dobrovolníkům, kterým není lhostejná příroda kolem nás, poděkovali a doufáme, že se brzy, nejen při podobné příležitosti, zase potkáme.