Jinonický rybník je další z pražských rybníků, který projde celkovou revitalizací, podobně jako jeho blízký soused, rybník Butovický. Opravu Jinonického rybníka zajišťuje Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP ve spolupráci s městskou organizací Lesy hl. m. Prahy, která bude provádět veškeré stavební práce, včetně odbahnění.

Práce byly zahájeny v srpnu 2014 a ukončeny budou v dubnu 2015.

Jinonický rybník má bohatou historii, která začíná už v roce 1620. V této době se stal pánem jinonického panství Pavel Michna z Vacínova a postavil zde zámek. Později celé panství získali Schwarzenbergové, kteří část zámku přeměnili na vyhlášený a dobře prosperující pivovar. Provoz zámku, a později i pivovaru, vyžadoval velké množství vody, kterou majitelé panství získávali z Jinonického potoka a z pramene na Vidouli.

Jinonický potok sytil dnešní Panský rybník u zámečku. Pod ním, těsně pod jižním křídlem zámečku, ležel dnes již zaniklý Pivovarský rybník, který byl využíván i k ledování. Odtud pak byla voda vedena do stále existujícího Jinonického rybníka a dále vyzděnou štolou do Butovického rybníka.

jinonicky-rybnik

Poškozené nábřežní zdivo rybníka

V současné době je Jinonický rybník v havarijním stavu a je zanesen cca 400 m3 sedimentu. Jeho nábřežní zdi jsou rozpadlé a vypouštěcí zařízení protéká. Z těchto důvodů je nutné provést celkovou revitalizaci, kterou zahájí odbahnění. Veškerý sediment, jehož mocnost se pohybuje od 0,1 – 0,5 metru, bude ze dna rybníka odstraněn a uložen na příslušnou skládku. Následně dojde k opravě severní nábřežní zdi, která se zcela nově vyzdí z kamene, a podél chodníku se umístí nové zábradlí. Hráz rybníku bude opevněna kamennou dlažbou uloženou do štěrkopísku. Jižní a západní břeh bude pozvolnější a opatřen kokosovými rohožemi s vegetačním opevněním. Staré vypouštěcí zařízení se odstraní a nahradí novým, vyzděným z kamenného zdiva. Vedle výpusti se vyzdí kamenné schody do loviště.

Součástí revitalizace je také úprava zeleně v okolí rybníka.

tisková zpráva ke stažení