V polovině května uspořádali zástupci Lesů hl. m. Prahy ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze průřezovou exkurzi pro studenty z mezinárodního programu Erasmus. Exkurze se zúčastnili studenti nejen ze Slovenska, ale také ze vzdálenějších koutů světa a měli tak možnost seznámit se s dokončenou revitalizací Litovicko-Šáreckého potoka, kterou realizovaly Lesy hl. m. Prahy.

Úprava potoka byla provedena v roce 2012 a revitalizace se týkala tří chráněných lokalit v Šáreckém údolí. Pro revitalizaci byly vytipovány pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy. Jednalo se o území Žežulka, Zlatnice a Jenerálka v celkové délce 620 metrů původního koryta.

Exkurze

Exkurze probíhala v oblasti Zlatnice, která patří mezi důležité přírodní památky Prahy a kterou si studenti postupně prošli. Lokalita je velmi významná nejen z historického, ale také z botanického hlediska: Během botanického průzkumu bylo v oblasti nalezeno 11 druhů rostlin z Červeného seznamu ohrožených druhů (např. Berula erecta). Při obnově tedy Lesy hl. m. Prahy dbaly na to, aby zůstalo zachováno co možná nejvíce cenných a stanovištně původních rostlin. Revitalizace navíc místo doplnila 5 tůněmi.

Účastníky výpravy přednáška velmi zaujala, měli spoustu dotazů i zájem, a protože počasí v ten den přálo, stalo se z exkurze i příjemně strávené odpoledne.