Na konci dubna uspořádala TJ Sokol Kunratice ke Dni Země 2014 35. ročník Otvírání studánek v Kunratickém lese. Na pětikilometrové procházce lesem, kterou vedla autorka programu Jaroslava Hrušková, čekalo na účastníky několik zastavení, například u rybníka Ohrada nebo u studánky Václavka. O vodě kolem nás vyprávěl Richard Beneš ze střediska vodní toky Lesů hl. m. Prahy, o ptačím světě si s dětmi i dospělými povídal ornitolog Jaroslav Kubíček ze Záchranné stanice Lesů hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.

Do programu vítání jara se vlastním vystoupením zapojily i děti ze ZŠ Kunratice a ZŠ Jílovská a žáci základní umělecké školy Na Popelce zahráli na zobcové flétny.

A baba Morana, symbol uplynulé zimy, skončila v Dolnomlýnském rybníce.

20140426_143638g_03