Nejvýznamnější zakázky 2013

Povodeň v červnu 2013 na Botiči poškodila také nátrž u jezu Marcela. Bylo potřeba doplnit odnesené části břehu a opevnit jej balvanitou rovnaninou, odtěžit sedimenty a odstranit popadané stromy nebo stromy, kterým hrozilo, že se zřítí.

 

Fakta o projektu
Účel objektu zásobování Práčského rybníka vodou
Vodní tok Botič
Vlastník Hlavní město Praha
Správa Hlavní město Praha, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – MHMP
Investor Hlavní město Praha, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – MHMP
Zástupce investora Ing. Richard Polifka
Dodavatel Lesy hl. m. Prahy, středisko vodní toky
Zástupce dodavatele Ing. Ondřej Palička
Realizace červenec 2013 – září 2013