Nejvýznamnější zakázky 2013

Předmětem této zakázky byly stavební práce v Královské oboře Stromovka. Ve Stromovce jsme v průběhu jara 2013 zrekonstruovali hned několik objektů.

Jednotlivé části projektu
1. Rekonstrukce zdi u zázemí zahradní údržby: Stávající nesoudržné omítky byly otlučeny a následně byla zeď celoplošně vyspárována maltou. Zeď byla lokálně dozděna – bylo potřeba doplnit vypadané nebo zvětralé kameny a dozdít korunu zdi z mrazuvzdorných cihel. Cihelné zdivo následně překryla vápenná omítka. Z brány zmizelo graffiti, opravili jsme cihelné zdivo koruny a omítku. V rámci těchto prací byl zrestaurován také štítek na bráně.

2. Rekonstrukce zdi u Císařského mlýna: Dlouhodobě neudržovanou a částečně rozpadlou zeď jsme kompletně zbavili náletové zeleně, částečně rozebrali a pak dozdili horninou stejné nebo podobné vlastnosti.

 

 

3. Vstup u hřiště Kaštánek: U vstupu byly zbudovány čtyři stupně z mrazuvzdorných cihel a v místě vyšlapané hliněné cesty jsme položili dvě nové cesty, dlážděné tzv. divokou dlažbou ze žulových kostek žlutavého odstínu.

 

Fakta o projektu

Zakázku provádí Lesy hl. m. Prahy
Investor Hlavní město Praha, Odbor rozvoje veřejného prostoru – MHMP
Zástupce investora Ing. arch. Anna Anděrová
Dodavatel Lesy hl. m. Prahy, Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí Pavel Semecký
Realizace duben 2013 – červen 2013