Nejvýznamnější zakázky 2013

Povodeň v červnu 2013 poškodila opevnění vývaru na vodním díle Hostivař. Bylo třeba doplnit části břehu, které odnesla voda, a opevnit jej balvanitou rovnaninou.

 

Fakta o projektu
Účel objektu tlumení energie vody vytékající z vodního díla Hostivař
Vodní tok Botič
Vlastník Hlavní město Praha
Správa Lesy hl. m. Prahy
Investor Hlavní město Praha, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – MHMP
Zástupce investora Ing. Richard Polifka
Dodavatel Lesy hl. m. Prahy
Zástupce dodavatele Ing. Ondřej Palička