Ptačí svět – Není budka jako budka

Program od zimy do jara: Program začíná krátkým povídáním o různých způsobech hnízdění a o významu doupných stromů a seznámením s některými ptačími druhy a různými typy budek. Následuje vlastní výroba ptačích budek z dřevěných polotovarů a vlastní vyvěšování na vhodných místech.
Součástí programu je interaktivní prezentace s ukázkami různých druhů budek.

Podmínky programu

Časová náročnost:

  • zimní část – 2 vyučovací hodiny (90 minut) / 1 třída
  • jarní část – 1 hodina / 1 třída

Cena: 100 Kč / účastník (pedagogický doprovod zdarma)
Vhodné termíny: zima (leden–březen), jaro (květen–červen)
Lokalita programu:

  • zimní část – učebna vybavená PC s možností připojení k dataprojektoru či interaktivní tabuli
  • jarní část – terén

Další informace:

  • Program má zimní část (úvod, výroba a vyvěšení budek) a jarní část (kontrola a kroužkování mláďat).
  • Součástí zimní části je interaktivní prezentace – je třeba mít k dispozici PC s možností připojení k dataprojektoru či k interaktivní tabuli. Pro výrobu krmítek je vhodná školní dílna, při práci ve třídě je nutné zajistit ochranu lavic.