Pražské potoky a rybníky

Exkurze po zajímavých pražských vodních plochách. Počernický rybník, suchý poldr Čihadla, podél Botiče aj. Ukázky úspěšných projektů revitalizací vodních toků a ploch.

Vhodné termíny: jaro–podzim
Délka exkurze: 1,5–3 hodiny
Cena: 50 Kč / účastník
Možné lokality:

  • suchý poldr Čihadla – rozsáhlá revitalizace na území Prahy
  • okolí potoka Botič
  • vybrané pražské vodní nádrže
  • výlov rybníků (organizujeme ve spolupráci s Českým rybářským svazem)