Filipojakubská noc v pražské přírodě. Víte, jak používat pikniková místa?

28. 4. 2022

Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května. Mnoho Pražanů plánuje vyrazit někam do přírody a u ohně se sejít s rodinou nebo s přáteli. Zopakujme si pravidla, která je třeba dodržovat, abychom přírodu ochránili před požárem a sebe před pokutou. Hodí se vám nejen teď o čarodějnicích, ale po celou jarní a letní sezonu.

piknikové místo

  • Dle zákona platí v lese a v pásmu do 50 metrů od jeho okraje přísný zákaz rozdělávání ohně.
  • V pražských lesích je však na základě výjimky Magistrátu hl. m. Prahy určeno několik speciálních piknikových míst, na nichž je za určitých podmínek možné si malý oheň na opékání nebo grilování rozdělat.
  • Měla by ale sloužit primárně jednotlivcům a malým skupinkám a v žádném případě to nejsou místa vhodná pro velké vatry a velká shromáždění! Dřevo na oheň si musí zájemci přinést vlastní a počítat s tím, že kdo dřív přijde, ten dřív peče, protože rezervace místa předem se nedělá.
  • Návštěvníci jsou na těchto piknikových místech povinni dodržovat provozní řád a v maximální možné míře předcházet vzniku požáru a poškození přírody.
  • Také v některých pražských parcích fungují obdobná místa pro piknik vybavená stolkem a lavičkami. Příkladem jsou pikniková místa ve Stromovce. V parcích je ale povoleno pouze grilování na přenosném grilu, tedy žádná otevřená ohniště.
  • Mimo tato oficiální místa je jakákoliv manipulace s ohněm přísně zakázána.

 

V noci z 30. dubna na 1. května budou naši lesní spolu s městskou policií držet hlídky a v terénu kontrolovat dodržování těchto pravidel. Věříme, že bezohledných návštěvníků bude co nejméně.