Provádění a zajištění elektrikářských prací pro Lesy hl. m. Prahy

17. 12. 2020

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v provádění elektrikářských prací včetně zajištění servisu stávajících elektrických rozvodů po objektech organizace. Součástí zakázky je i řešení poruch a havárií dle objednávek objednatele, v rozsahu rámcové dohody o provedení služby (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem

Předpokládaná hodnota: 1.500 000,- v Kč bez DPH

Tato hodnota je současně finančním limitem rámcové dohody.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 7.1.2021 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je s ohledem na vysvětlení výzvy č.1, viz níže, prodloužena do 11.1.2021 do 10:00 hod.

Blíže je předmět plnění vymezen výzvou k podání nabídky a jejími přílohami.

Výzva k podání nabídky

Vysvětlení výzvy č.1