Dodávka krmiv pro živočichy

19. 8. 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky krmiv pro živočichy. Jedná se především o krmiva určená pro služební psy a živočichy v dočasné či trvalé péči Lesů hl. m. Prahy, obývající lesní zookoutky a Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, o které se zadavatel stará v různých částech Prahy.

Rámcová dohoda bude uzavřena se 4 dodavateli.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 950 000 Kč bez DPH

Veřejná zakázka je rozdělena na části:

Část 1: Speciální krmiva

• Předpokládaná hodnota 1.části: 850 000 Kč bez DPH

Část 2: Krmiva pro psy a ostatní živočichy

• Předpokládaná hodnota 2.části: 200 000 Kč bez DPH

Část 3: Červi

• Předpokládaná hodnota 3.části: 550 000 Kč bez DPH

Část 4: Krmiva pro specifické živočišné druhy

• Předpokládaná hodnota 4.části: 350 000 Kč bez DPH

POZOR!
Dodavatelé mohou předložit nabídku na jednu nebo i na více částí veřejné zakázky.
Na každou část veřejné zakázky musí však dodavatel předložit samostatnou nabídku.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 27.8.2020 do 10:00 hod.

Blíže je předmět plnění vymezen výzvou k podání nabídky a jejími přílohami.