Odstranění graffiti – mobiliář a technické vybavení v parcích celopražského významu

1. 7. 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v odstranění graffiti z parkového mobiliáře a technického vybavení parků z různých materiálů (dřevo, kov, plast, beton, asfalt, zdivo, kámen, sklo), ošetření jejich povrchů antigraffiti nátěrem a obnově zašlých nátěrů v parcích celopražského významu.
Předmět plnění je vymezen rámcovou dohodou o poskytování služby (dále jen “smlouva”). Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Místo plnění: Celopražsky významné parky – Stromovka, Letná, Petřín, Vítkov a obora Hvězda.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10.7.2020 do 10:00 hod.