Do konce května ve Stromovce zasadíme 155 nových stromů

29. 4. 2020

Nové stromy nepřibývají jen v pražských lesích. Do konce května se 155 nových stromů dočká také pražská Stromovka. Park v letošním roce získá řadu nových a rodově i druhově zajímavých dřevin. Návštěvníci parku se mohou těšit například na jedli řeckou a obrovskou, borovici rumelskou a Wallichovu, javor italský, javor francouzský či javor tříkvětý, pajasan žláznatý, habr karolínský, habr Fangův, katalpu kříženou, kalopanax pestrý, magnolii, habrovec japonský a virginský, lípu Henryho a mongolskou, buk východní, buk lesní a 7 druhů dubů: dub cer, velkolepý, taborský, hvězdovitý, proměnlivý, sametový a dub leana.

Nové dřeviny sázíme v části parku zvané Bukovka, která se nachází mezi planetáriem a restaurací Vozovna. Většinu dřevin vysazujeme jako náhradu za stromy, které podlehly nemocem nebo byly poškozeny povodněmi v letech 2002 a 2013. Součástí výsadeb je také výměna 9 mladých jedinců vysazených v posledních letech, kteří se navzdory naší péči na svém místě nedokázali ujmout.

Další dřeviny ve Stromovce přibudou na podzim.

Letošními výsadbami navazujeme na první etapu projektu postupné obnovy stromového patra ve Stromovce, během níž jsme na podzim roku 2019 vysadili 119 stromů. V první etapě projektu jsme v Bukovce vysadili 96 dřevin, mezi nimiž byly především buky, které doplnily třešně, javory a lípy. Dalších 23 buků loni zapustilo kořeny v úseku podél Podmokelské trati.

Zadavatelem našich prací je Magistrát hl. m. Prahy. Náklady na výsadbu ve výši 2 209 000 Kč hradí hlavní město Praha prostřednictvím odboru ochrany prostředí.

20200423_143458