V pražských lesích jsme v roce 2019 vysadili přes 350 tisíc sazenic lesních dřevin

19. 12. 2019

Hlavní město Praha je zase o něco zelenější. Na jeho území jsme v roce 2019 vysadili celkem 356 tisíc mladých sazenic lesních dřevin. Nové stromky putovaly na uvolněné plochy ve stávajících lesních porostech i do nově vznikajících lesů, jako je běchovický les V Panenkách, satalický les Arborka nebo nový kus lesa v Holyni či v Jinonicích. Při výsadbách vždy dbáme na to, aby složení výsadbového materiálu odpovídalo přirozené druhové skladbě lesů na území hlavního města a abychom tak pro Pražany zachovali pestré a zdravé lesy. Z 90 % jsme proto vysazovali listnaté dřeviny – hlavně duby, buky, lípy a javory. Zhruba desetinu tvořily sazenice borovice, jedle a dalších jehličnatých druhů.

V pražských lesích jsme vysadili 321 tisíc listnatých a 35 tisíc jehličnatých stromků. Z listnatých druhů bylo tradičně nejvíce sazenic dubu zimního (187 tisíc) a buku lesního (36 tisíc). Doplnili jsme je lípami malolistými (30 tisíc), javory mléči (17 tisíc) a javory babykami (12 tisíc), habry obecnými (15 tisíc), třešněmi ptačími (8 tisíc) a jeřáby břeky (2 tisíce). Z jehličnatých druhů byly nejvíce zastoupeny borovice lesní (14 tisíc), jedle bělokoré (9 tisíc) a douglasky tisolisté (7 tisíc).

DSC0845_u

Velkou část sazenic jsme vysadili ve stávajících lesních porostech – na menších plochách uvolněných po plánovaných obnovních těžbách a po nezbytných nahodilých zásazích, k nimž musíme průběžně přistupovat především v jehličnatých porostech, které jsou oslabené dlouhodobým suchem několika posledních let a snáze tak podléhají škůdcům, zvláště kůrovci. Na plochách uvolněných po kůrovcových těžbách jsme vysadili 190 tisíc sazenic, tedy více než polovinu z celkového počtu vysazených stromků.

Kromě toho jsme ale zakládali i úplně nové pražské lesy. Jedním z nich je les Arborka u Satalic na severovýchodě Prahy. Na uvolněném pozemku, který byl dříve využíván k zemědělství, jsme na jaře vysadili přes 89 tisíc dubů, borovic, buků, javorů, habrů, modřínů a javorů. Sazenice zapustily kořeny na ploše o velikosti takřka 9 hektarů a na dalších více než 9 hektarech plochy jsme založili luční porosty. Celková rozloha budoucího přírodního areálu s lesem a loukami tak přesáhne 18 hektarů.

DSC6395-19_09_17-strom-skolka-satalice_u

Budoucí les Arborka

Kromě Arborky se na východní straně Prahy nachází i nový les V Panenkách. Na lese, který se rozkládá na území Běchovic, pracujeme již od roku 2017. V letech 2017 a 2018 jsme zde zalesnili plochu velkou takřka 18 hektarů, kterou zaplnilo na 150 tisíc stromků. V letošním roce jsme na dalších zhruba 10 hektarech zdejšího budoucího lesa vysadili téměř 58 tisíc sazenic.

DSC8842_u

Budoucí les V Panenkách

V západní části Prahy jsme letos zalesnili bývalá pole v Holyni ve Slivenci a v Jinonicích. Na každé z těchto míst jsme vysadili takřka 7 tisíc sazenic. Jak v Holyni, tak v Jinonicích by měl v budoucnu vzniknout nový kus lesa o velikosti zhruba 0,7 hektaru.

DSC0919_u

Budoucí les v Holyni

Aby měly nové sazenice co největší šanci na úspěch, musíme se o ně po výsadbě ještě několik let intenzivně starat. Vyžínáním buřeně dbáme o to, aby jim tráva a křoviny neubíraly vláhu a světlo, stavbou oplocenek či nátěrem proti okusu je zase chráníme před volně žijící zvěří.

S výsadbami stromků v lesích nám každý rok pomáhají žáci z pražských škol, kteří si tak na vlastní kůži mohou vyzkoušet náročnou práci lesníků. Letos na jaře se do výsadeb zapojilo takřka 300 dětí, které vysadily přes 3 800 sazenic, na podzim se k nám přidalo asi 270 školáků, díky nimž v lesích přibylo 5 800 stromků. Sazenice vysazovali v lese v Kamýku, v Kunratickém lese, v Havlově lese či v lesoparku Na Cibulce.

IMG_3560_u