Pětice nemocných akátů ze Sokolovské zmizí. Nahradí je jerlíny a dřezovec

14. 10. 2019

Sucho, silný provoz i zhutněná půda – to jsou obvyklé těžkosti, s nimiž se musí stromy, které rostou v ulicích měst, denně vyrovnávat. Toto nepříznivé prostředí přináší stromům stres, který zkracuje jejich životnost. Dřeviny jsou oslabené, ve větší míře jim prosychají koruny a často bývají i mechanicky poškozené od lidí a aut. To vše připravuje prostor k osídlení stromů dřevokaznými houbami a ke vzniku dutin. Časem se takové stromy mohou stát rizikem pro bezpečnost chodců i projíždějících dopravních prostředků. Proto je potřeba stromořadí v ulicích měst nejen pravidelně ošetřovat, ale také omlazovat a nahrazovat hynoucí nebezpečné dřeviny novými a zdravými stromy. To je případ i stromořadí v Sokolovské ulici v Praze 9, z níž koncem října odstraníme pět akátů, které jsou ve velmi špatném zdravotním stavu. O stromy ale v Sokolovské ulici nepřijdete. Ještě v letošním roce na uvolněná místa ve stromořadí vysadíme 12 jerlínů japonských a 1 dřezovec beztrnný. Stromy tak vyplní i mezery, které ve stromořadí vznikly i při kácení akátů v minulosti.

stromoradi

Zdravotní stav akátů v Sokolovské ulici dlouhodobě monitorujeme a pravidelně o stromy pečujeme. V roce 2017 jsme u těchto stromů provedli tahové zkoušky a vyšetření stromovým tomografem, který prokázal výskyt dutin i napadení houbovými chorobami. Proto naši arboristé v loňském roce dřeviny ošetřili bezpečnostními a stabilizačními řezy, a tím zajistili, že nemocné akáty mohly na svých stanovištích ještě nějakou dobu zůstat. Nyní však nadešel čas k jejich náhradě za nové výsadby.

Po pokácení nebezpečných dřevin odstraníme zbylé pařezy, abychom na jejich místa mohli vysázet nové dřeviny – jerlíny a dřezovec, které jsou k náročnému životu ve městech lépe přizpůsobeny. Oba druhy dřevin dobře snášejí znečištěné městské prostředí, zasolení půdy a po zakořenění snesou i déletrvající sucho. O vysazené dřeviny se budeme v následujících pěti letech intenzivně starat, abychom zajistili jejich ujmutí.

Naše práce na obnově stromořadí začnou 14. října a hotovi s nimi budeme do poloviny prosince. Prosíme všechny, kteří se budou v době kácení stromů pohybovat v Sokolovské ulici v úseku křižovatek s ulicemi K Moravině a Čuprova, aby dbali zvýšené opatrnosti a respektovali pokyny našich pracovníků.

Obnovu stromořadí v Sokolovské ulici hradí hlavní město Praha.

stromoradi2