Mozaikové seče pomáhají udržet biodiverzitu pražské přírody

27. 6. 2019

Nedošlo nám palivo ani nám neskončila směna, neposekané, asi sto metrů dlouhé a dvacet metrů široké pruhy vysoké trávy jsme při seči na loukách v Prokopském údolí, Divoké Šárce či ve Velké Chuchli nechali úmyslně. Důvodů je více. Tím, že při seči nepokosíme celou louku, ale malou část necháme dočasně být, dostanou jednotlivé druhy trav šanci se vysemenit a tím zabezpečit samovolnou obnovu celého travního porostu. Ponechaný pruh louky je navíc atraktivním lákadlem pro motýly, které z české přírody vyhání právě unifikace krajiny a vytrácející se rozmanitost. Takzvanou mozaikovou sečí se proto snažíme podpořit druhovou pestrost lokality a zlepšit její ekologickou stabilitu.

Až rostliny v neposekaných pruzích odkvetou, posekáme je necháme je uschnout. Tím zároveň poskytneme bezobratlým živočichům dostatek času k tomu, aby si mohli najít jiné domovy s vyšším travním porostem. Z usušené trávy vyrobíme seno, které nám hlavně během zimy pomůže nakrmit zvířata v zookoutcích a v Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.

Prokop2