V pražské přírodě přibylo během jara více než 215 tisíc sazenic lesních dřevin

4. 6. 2019

Pražští lesníci měli na jaře jako obvykle napilno. Do konce května zvládli vysadit 215 400 sazenic. Listnaté a jehličnaté dřeviny zamířily na paseky i do nově vznikajících lesů Arborka, V Panenkách a Holyně. Přes 86 % z celkového počtu tvořily listnaté dřeviny – buky, duby, javory, třešně, habry, jasany a lípy. Zbývajících 14 % připadlo na jedle, douglasky, modříny a borovice. S výsadbami nám i letos pomohli žáci pražských základních škol.

Stromky jsme vysazovali ve stávajících lesních porostech – na plochách uvolněných po plánovaných obnovních těžbách a po nezbytných nahodilých zásazích. Kromě toho jsme ale zakládali i úplně nové pražské lesy. Jedním z nich je les Arborka u Satalic na severovýchodě Prahy, který vzniká na dříve zemědělsky využívaném pozemku. Své kořeny tam během jara zapustilo 89 tisíc stromků. Součástí nového lesního komplexu jsou také nově založené luční porosty. Celková plocha nového lesa a luk přesáhne 18 hektarů. Zalesněním Arborky pokračujeme spolu s hlavním městem ve snaze rozšiřovat plochu, která v Praze náleží souvislým lesním plochám. Jen během loňského roku se pražské lesy zvětšily o bezmála 21 hektarů nových lesů v Panenkách, Dubči a ve Slivenci.

Kromě Arborky přibyly letos na jaře stromy také v lese V Panenkách na východě Prahy (53 770 sazenic) a do nového lesa v západopražské Holyni (6 850 sazenic).

les_arborka

Vysadili jsme nový les Arborka

Příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy, která lesy v majetku města spravuje, zapojuje do výsadeb dřevin také děti ze základních škol v rámci svých ekovýchovných aktivit. Takřka 300 žáků tak během letošního jara přispělo k obnově lesů výsadbou 3 840 sazenic. S dětmi, které si vyzkoušely náročnou lesnickou práci, jste se mohli potkat například v Kunratickém lese nebo Ďáblickém háji.