Děti z Integračního centra Zahrada se s naším traktorem proměnily v malé traktoristy

5. 12. 2018

Při péči o pražskou přírodu je naším nepostradatelným pomocníkem i těžká technika. S její pomocí sečeme louky, odbahňujeme rybníky, opravujeme břehy potoků, vyvážíme dřevo z lesa nebo ošetřujeme nemocné stromy. A aby pražská veřejnost věděla, jak naši pomocníci vypadají a k čemu nám slouží, využíváme každé vhodné příležitosti k tomu, abychom Pražanům naše stroje předvedli. Jednou z takových příležitostí byla akce Brambory, kam se podíváš, již pro děti s kombinovaným postižením připravilo Integrační centrum Zahrada z Prahy 3. Naše organizace na tuto akci zapůjčila jeden ze svých traktorů, který si mohly děti prohlédnout zvenku i zevnitř.

Dětem z Integračního centra Zahrada jsme ukázali jeden z našich univerzálních kolových traktorů, který nám běžně pomáhá třeba se sekáním trávy a výrobou sena na loukách hlavního města, které spravujeme, nebo s vyvážením dřeva. Děti se mohly posadit i do kabiny traktoru a zkoušet točit volantem nebo zatroubit. Pro mnohé z nich to byl velký zážitek, protože zblízka viděly tak velký a silný stroj poprvé v životě. Vše jim ukázal a vysvětlil jeden z našich zaměstnanců, který má traktor primárně na starosti, a tak jej velice dobře zná.

S naší technikou se můžete běžně setkat například v rámci projektového dne Do lesa s lesníkem, který pořádáme pro školy, nebo při exkurzi do Kompostárny hl. m. Prahy – Slivenec, kde zpracováváme biologicky rozložitelný odpad.

společná fotka s traktorem