Kongres lesní pedagogiky ve Finsku: Zkušenosti sdílelo 18 evropských států

23. 10. 2018

Ve dnech 2.-5. října 2018 se ve finském středisku Pikku-Syöte v provincii Oulunkaari uskutečnil 13. Evropský kongres lesní pedagogiky. Finové tak od České republiky převzali pomyslnou organizátorskou štafetu. Kongres přivítal téměř 100 lesních pedagogů z 18 evropských států včetně zástupců České republiky, kterou reprezentovalo 12 účastníků z různých lesnických organizací zabývajících se lesní pedagogikou. Program společného setkání obsahoval odborné přednášky i praktické ukázky aktivit lesní pedagogiky, které lze absolvovat přímo v terénu.

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa jeho ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Aktivity lesní pedagogiky vedou speciálně vyškolení lesníci (lesníci s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) přímo na svém každodenním pracovišti – v konkrétním lese. Pomocí her a zážitků učí děti i dospělé poznávat přírodu všemi smysly.
Kongresu se zúčastnili i dva zástupci Lesů hl. m. Prahy, kteří se aktivně podíleli na programu kongresu. Svým kolegům z celé Evropy představili činnost střediska Ekologická výchova, které je významným realizátorem lesní pedagogiky v České republice. Přiblížili práci lesních pedagogů na území hlavního města Prahy a jejich úspěšné projekty. Díky krátkým videím z programů měli všichni možnost vidět, jak vypadá lesní pedagogika v hlavním městě České republiky v podání Lesů hl. m. Prahy. Mimo to si mohli účastníci kongresu vyzkoušet i jednu z aktivit lesní pedagogiky, s níž mají pražští lesníci u svých žáků, napříč generacemi, velký úspěch. Ve hře nazvané “Kde je moje stádo?” (Where is my herd?) se účastníci na chvíli proměnili v různá lesní zvířata a pomocí parfémovaných vzorků se museli zorientovat v množství pachů v okolí a najít další jedince svého druhu a vytvořit stádo. Do aktivity se kromě zástupců evropských zemí zapojili i žáci základní školy v Pudasjärvi.
kongres
Každoroční mezinárodní kongres seznamuje účastníky s novinkami v oblasti lesní pedagogiky, umožňuje jim čerpat inspiraci od zahraničních kolegů a získávat důležité kontakty pro spolupráci. Mottem letošního ročníku bylo heslo “Together” (Společně). Hlavním tématem, jež se prolínalo odbornými příspěvky a přednáškami, bylo “Jak zapojit děti a mládež do učení, rozhodování a plánování udržitelné budoucnosti”. Těmto tématům se ve svých příspěvcích věnovali i Tomi Alakoski, výkonný ředitel Finnish 4H Fedaration, Nina Tokola z University of Eastern Finland a nebo odborná výchovná poradkyně Marjaana Manninen z Finnish National Agency for Education. Cílem lesní pedagogiky je mimo jiné podnítit v dětech zájem o jejich okolí, životní prostředí či zdravý životní styl a naučit je zodpovědnosti za jejich budoucnost. Ale jednalo se nejenom o klasické lesní pedagogice. Jeden ze zahraničních projektů například učí žáky respektu k přírodě i zdravému stravování tím, že si děti pěstují vlastní zeleninu, kterou poté využije školní jídelna k přípravě obědů.
Účastníky kongresu čekaly nejen odborné přednášky, ale mohli se aktivně zapojit i do inspirativních praktických ukázek přímo v terénu. Jednou z nich byla finská prezentace nápadů na jednoduché výrobky z přírodnin. Němečtí lesníci předvedli aktivitu “Doctor Forest”, ve které představili les jako léčitele těla i duše. Velmi zajímavá byla také aktivita polských kolegů, kteří předvedli, jak lze poutavou formou ukázat celosvětové dopady průmyslové výroby a intenzivního zemědělství na stav životního prostředí.
Letošní 13. ročník Evropského kongresu lesní pedagogiky zajišťovala Finská lesnická asociace (Finnish Forest Association) a Finská federace 4H (Finnish 4H Federation) za podpory Ministerstva zemědělství a lesnictví (Ministry of Agriculture and Forestry), Finské lesnické nadace (Finnish Forest Foundation), Základní školy v Pudasjärvi (Pudasjärvi Vain Hayviä Syitä), Centra pro ekonomický rozvoj, centra dopravy a životního prostředí (Elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: evropské investice do venkovských oblastí (The European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas).
V závěru kongresu byli účastníci pozváni na již 14. mezinárodní setkání lesních pedagogů, které se bude konat v Litvě.
kongres