Nepůvodní trnovník akát opět odstraňujeme z pražských lesů

9. 10. 2018

Každoročně s nástupem podzimu lesníci zahajují práce spojené s odstraňováním akátových porostů na území hlavního města Prahy a jejich postupným nahrazováním dřevinami, jež jsou v pražské oblasti součástí přirozené druhové skladby.

Trnovník akát je stromem pocházejícím ze Severní Ameriky. Tato odolná a nenáročná dřevina byla v Praze úmyslně vysazována v polovině minulého století, a to hlavně ve svazích, aby tam pomáhala v boji proti půdní erozi. Později se však zjistilo, že tento strom díky látkám, které vylučuje do půdy, dokáže zahubit téměř všechny okolní rostliny a úspěšně se tak šíří na úkor původních druhů. Kvůli jeho silnému zmlazení je navíc těžké jej z lokality spolehlivě odstranit.

V posledních letech proto přistupujeme k likvidaci akátových ploch a k jejich opětovnému osazování dřevinami pro danou lokalitu typickými. Na různých místech po celé Praze si tak můžete povšimnout vysokých pařezů zbylých po lesnických zásazích. Tento způsob ořezu nejlépe potlačuje přirozenou výmladnost akátů a nedovoluje jim nadále se šířit. Lesníci zároveň v tomto období osazují akátové plochy uvolněné v minulém roce novými stromy. Stejně budou postupovat i v roce následujícím.

Uvolňováním akátových ploch dávají lesníci záměrně šanci původním složkám pražské přírody pro návrat na svá stanoviště, která zabíral úporný akát. Nejedná se přitom pouze o dřeviny, ale i ostatní rostliny a živočichy, kterým akátové porosty nenabízejí příznivé podmínky k životu.

Mapy s akátovými těžbami na lesních úsecích:

akat

Trnovník akát