Kolem rybníků ve Stromovce se rozprostřou nové trávníky

24. 5. 2016

U komplexu rybníků v centrální části Stromovky jsme začali s přípravou nových travnatých ploch na místech, kde původní trávník zmizel nebo se poškodil při celkové rekonstrukci zdejších rybníků v posledních dvou letech. Nové trávníky pokryjí zeleným kobercem břehy a okolí původních a nyní již zrekonstruovaných rybníků i nově zbudovaných vodních ploch. Celkem na ploše 38 990 metrů čtverečních vysejeme 1 250 kilogramů travní směsi.

Příprava ploch k samotnému vysetí zahrnuje odplevelení a rozprostření vegetačního substrátu, do nějž kromě křemičitého písku a zahradního substrátu přimícháváme i část kvalitní zeminy, která zde zůstala po vyhloubení nových rybníků.

nahled-mapa-travniky

Vytyčené travnaté plochy respektují dokončené vodní plochy i parkové cesty a vzrostlé dřeviny, které se v lokalitě vyskytují. Celkem 13 565 m2 z plochy nových trávníků představují trávníky podrostové, které bude v budoucnu částečně krýt stín stromů, 25 425 m2 připadá na trávníky nově zakládané na volném prostranství. Charakteru místa se musí přizpůsobovat i veškeré práce, tak aby stromy a jejich kořeny nepoškodila žádná těžká mechanizace. V podrostu se proto pracuje hlavně ručně. Jiné je i složení osiva, neboť pod stromy budeme sít travní směs, která snáší stín a polostín, zato na volné plochy směs pro normální světelné podmínky. Travní směsi vhodné do podrostu spotřebujeme asi 450 kilogramů, na nových plochách to bude 800 kilogramů. Plochy zatravněné zvoleným osivem by navíc měly být schopné rychle regenerovat, což je vzhledem k návštěvnosti Stromovky a předpokládané vytíženosti trávníků také důležitý aspekt.

Na založení trávníků budeme pracovat přibližně do konce srpna. Semena musí mít příležitost zdárně vyklíčit a tráva potřebuje čas, aby se dobře ujala.

Proto prosíme všechny návštěvníky Stromovky, aby byli trpěliví a nevstupovali na vyznačená místa za páskou, kde travnaté plochy založíme. Na trávníky bude možné vstupovat až po celkové čtvrté seči, tedy nejdříve letos na podzim.

Založení trávníků financujeme z prostředků odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a pracujeme podle návrhu technologického řešení, který zpracoval Ing. Marek Hamata. O trávníky se budeme starat i posléze, a to v rámci běžné údržby Stromovky, kterou celoročně zajišťujeme.

travniky