Vodní toky: Archiv aktualit

ANKETA: Jak využíváte Hostivařskou přehradu pro sport a rekreaci?

Bydlíte v blízkosti Hostivařské přehrady nebo sem často zamíříte na procházku či za koupáním? Zapojte se do ANKETY o možnostech využití této lokality. Výsledky ankety doplní podklad pro rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy o využití přehrady pro sport a vodní rekreaci. Stačí do 15. 1. 2017 odpovědět na 10 otázek.

Celý článek »

Spravujeme dalších 50 kilometrů pražských potoků

Dalších 50 kilometrů potoků na území hlavního města má šanci na kvalitní údržbu a v případě nutnosti i na revitalizaci břehových porostů. Od poloviny letošního roku Lesy hl. m. Prahy udržují další úseky Rokytky s bezejmennými levobřežními a pravobřežními přítoky, pražskou část Říčanského potoka, Netlucký potok, Hádecký potok a Běchovický potok, včetně jeho bezejmenného pravobřežního přítoku. Celková délka potoků, o které se naše organizace stará, tak nyní narostla na takřka 300 kilometrů.

Celý článek »

Po divoké Grande Rokytce se vodáci sklouzli do Vltavy

V sobotu 22. října se pražská říčka Rokytka pro vodáky na pár hodin proměnila v divokou vodu ženoucí se zákruty velkoměsta až do bezpečí v náruči větší a silnější Vltavy. Po dvou letech, během nichž jsme revitalizovali koryto Rokytky nad Hořejším rybníkem, se Prahou znovu prohnala nespoutaná Grande Rokytka. Letošní ročník uspořádala stejně jako ty předchozí půjčovna lodí Dronte a naše organizace jako správce toku vodákům řeku „nastartovala“ upuštěním vody z Kyjského rybníka.

Celý článek »

POZVÁNKA: Čtvrtý říjnový víkend bude přát vodákům: Pojede se Rio Botičo i Rokytka Grande

Víkend 22. a 23. října by si měli v diáři zakroužkovat všichni milovníci divokých pražských peřejí. V sobotu 22. 10. se pod vodáckými pádly na jedno dopoledne probudí přívětivá říčka Rokytka, v neděli 23. října dobrodružné vodáky až k Vltavě poponese statný potok Botič, kterému jako správci toku pomůžeme vypouštěním vody z Hostivařské přehrady.

Celý článek »

S deštěm vtekla do Botiče neznámá toxická látka, uhynulo větší množství ryb

Včerejší přívalový déšť pravděpodobně vyplavil dosud neznámý toxický materiál, který se dostal do koryta Botiče a v potoce způsobil úhyn většího množství ryb. Situaci začali ve spolupráci s Českým rybářským svazem, územním svazem města Prahy, obratem řešit zástupci střediska Vodní toky. Podle našich pracovníků v terénu jde o oblast po proudu potoka směrem od Michle k místu, kde Botič ústí do Vltavy. Zatím nevíme, jakého je znečištění původu ani odkud se do potoka dostalo. Na místě jsme odebrali vzorky vody, abychom mohli zjistit zdroj znečištění a příčinu úhynu ryb.

Revitalizace Jinonického potoka pokračuje, na vodovod naváže otevřené koryto

Do letních prázdnin dokončíme revitalizaci Jinonického potoka nad soustavou Jinonických rybníků, kterou jsme ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zahájili v loňském roce. Koncem loňského roku jsme obnovili starý nefunkční Jinonický vodovod, který kdysi sloužil jako zdroj vody pro Jinonický zámek a Jinonické rybníky (Panský, Jinonický a Butovický). Nyní pracujeme na vybudování otevřeného koryta potoka, které navazuje na uzavřenou část Jinonického vodovodu.

Celý článek »

Za hromadný úhyn ryb může teplá zima

Letošní netypická teplá zima může dle sdělení Českého rybářského svazu, územního svazu Praha, za současný hromadný úhyn ryb v pražských rybnících. V průběhu zimních měsíců totiž nezamrzla vodní hladina a ryby byly celou zimu aktivní. Množství potravy je však v zimních měsících v nádržích omezené a pro ryby nedostatečné a to má za následek jejich špatnou kondici v jarním období.

Celý článek »

V Kunratickém lese se otevřou studánky, jedna v úplně novém

V sobotu 16. dubna pořádá Tělovýchovná jednota Sokol Kunratice již 37. ročník jarního Otvírání studánek v Kunratickém lese. U příležitosti mezinárodního Dne Země, jímž je 22. duben, jednota připravila naučnou odpolední procházku lesem kolem zdejších studánek a zříceniny Nového hradu. Na stezce po vodních pramenech přidá několik slov i náš lesník, který má Kunratický les na starosti. Jedna ze studánek se při tom odemkne nejen po zimě, nýbrž také po celkové rekonstrukci. Právě dnes jsme ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a s městskou částí Praha-Kunratice dokončili opravu Urešovy studánky.

Celý článek »

V Praze vznikne nový rybník pod lesem Na Cibulce

Tento týden jsme v prostoru suché nádrže Homolka na Motolském potoce v Praze 5 zahájili výstavbu nového rybníka, který rozšíří vodní plochy v blízkosti lesoparku Na Cibulce. Území suché nádrže, jež slouží k zadržování povodňových průtoků Motolského potoka, prošlo revitalizací již v roce 2009. Tehdejší úpravy se zaměřily především na potok Cibulka a vzniklo zde také několik tůní, v plánech nynějšího projektu je kromě vybudování nového rybníka s ostrůvkem v severní části nádrže i zpřírodnění koryta Motolského potoka, který nádrží protéká, a výstavba mlatové cesty podél potoka.

Celý článek »

Povodeň ji strhla a odnesla, nyní se cejchovní tabulka vrací na své místo

Tři roky ležela ztracená a zapomenutá pod vývarem pod Hostivařskou přehradou, kam ji zanesla voda při povodni v roce 2013. Bronzová cejchovní tabulka, která po celé půlstoletí hlásila na jednom z pilířů stavidel přehrady výšku vodní hladiny, než ji umlčela povodňová vlna, se znovu zaleskla na denním světle až letos. Bronzový „poklad“, na němž se podvodní mezidobí nijak nepodepsalo, vodohospodáři našli při čištění koryta pod nádrží.

Celý článek »

Spolu s městskými částmi na Rokytce otestujeme povodňové zpravodajství

Ve středu 17. února se jako správci toku Rokytka zúčastníme preventivního cvičení povodňové hlásné služby, jehož hlavním úkolem bude vyzkoušet si, jak funguje vzájemné předávání informací o změnách průtoků vody v korytě potoka a o případné přicházející povodni. Společným organizátorem cvičení jsou městské části a obce, jejichž územím potok Rokytka postupně protéká a které spolu proto potřebují umět rychle komunikovat. S Rokytkou na svém území musí počítat například Praha 8, 9 nebo 14.

Celý článek »

Ve Vysočanech se začíná hloubit nový pražský rybník

Na levém břehu Rokytky v katastrálním území Praha-Vysočany a Praha-Hloubětín „vyroste“ v průběhu roku 2016 nový pražský rybník. Dříve v této oblasti fungovala zahrádkářská kolonie, dnes zde po zahrádkářích zůstaly už jen betonové základy a celá lokalita je velmi zarostlá a zanedbaná. Nový rybník, v jehož hladině se návštěvníci budou moci zhlížet už koncem léta, ponese jméno Zahrádky a jeho výstavba respektuje koncept plánovaného využití zdejšího území, které by se mělo v budoucnu proměnit v rekreační park.

Celý článek »

Roztylský potok a území suché retenční nádrže Interlov čeká revitalizace

Území suché nádrže Interlov na samém okraji Kunratického lesa má v současné době pouze jeden účel a tím je protipovodňová ochrana. Revitalizace, kterou tento týden zahájil odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy, by proto měla zvýšit také ekologickou a estetickou hodnotu celé lokality tak, aby nádrž mohla sloužit obyvatelům okolních sídlišť k procházkám a k rekreaci a aby zde našli vhodné útočiště i živočichové žijící ve městě.

Celý článek »

Studenti poznávali pražské vodní toky a rybníky

Nový rok zahájili studenti prvního ročníku z České zemědělské univerzity v Praze poznáváním pražských vodních toků přímo v terénu. Dne 6. ledna se pod odborným vedením Ing. Richarda Beneše, zástupce vedoucího střediska Vodní toky, zúčastnili tříhodinové exkurze, kterou pro ně právě středisko Vodní toky uspořádalo.

Celý článek »

Středisko Vodní toky dostalo nové univerzální auto

Středisko Vodní toky přivítalo do svých služeb nové univerzální auto s korbou, které Lesy hl. m. Prahy získaly pro údržbu zelených ploch v pražské přírodě díky dotaci Magistrátu hl. m. Prahy.

Celý článek »

V Hloubětíně vyroste nový rybník

Území pod Hořejším rybníkem v Hloubětíně bylo ještě donedávna nevábným místem skládek a zcela jistě nepatřilo mezi atraktivní a cenné pražské lokality. Nebývalo tomu tak ale odjakživa. Z historických podkladů totiž víme, že v minulosti se pod Hořejším rybníkem nacházely rozsáhlé podmáčené louky, klikatící se koryto Rokytky a náhon na Kejřův mlýn. V některých pramenech se také uvádí, že zde byl ještě jeden rybník, který byl nazýván Dolejší.

Celý článek »

S problémy Jinonického potoka pomůže obnovený vodovod

Historický vodojem a vodovod v ulici Na Pomezí sloužil kdysi jako zdroj vody pro Jinonický zámek a soustavu Jinonických rybníků (Panský, Jinonický a Butovický). V současné době ale již vodovod nefunguje a voda odtéká do lesa pod vodojemem. Jinonický potok se však potýká i s dalším problémem a tím je masivní zastavění oblasti Vidoule, které vysušilo horní část povodí potoka. Rozsáhlé zpevněné plochy totiž dešťové vodě neumožňují, aby se přirozeně vsákla do podzemních vrstev. Místo toho voda odtéká do dešťových kanalizací, které ji odvádí mimo potok i rybníky.

Celý článek »

Startují podzimní výlovy pražských rybníků

Se začátkem října začíná i tradiční každoroční období výlovů pražských rybníků. Už dnes přišel jako první na řadu Dolnomlýnský rybník v Kunraticích, celou sérii výlovů pak rybáři z Českého rybářského svazu zakončí v polovině listopadu výlovem Mlýnského rybníka v Praze 5.

Celý článek »

Louky podél Litovicko-Šáreckého potoka pomáhá udržovat stádo krav

Není právě běžné, abyste v Praze narazili na stádo opravdových živých krav, až do poloviny října se vám to ale může docela snadno přihodit. Možná už jste je dokonce při prvních podzimních procházkách Šáreckým údolím zahlédli, jak moudře a vytrvale přežvykují na loukách u potoka. Jako podívaná v metropoli více než neobvyklá vzbuzují krávy náležitou pozornost, to ale ani zdaleka není jejich hlavní úkol. Jsou totiž především mimořádně platnými pomocníky při údržbě travních porostů v blízkosti jedné z nejvýznamnějších pražských revitalizací.

Celý článek »

Revitalizace rybníka Vincentinum

Již tento měsíc bude zahájen další z mnoha pražských revitalizačních projektů. Tentokrát se opravy dočká rybník Vincentinum na Břevnově. Revitalizace, kterou zahájí odbahnění rybníka, bude ukončena v listopadu tohoto roku.

Celý článek »

Přemnožené housenky u Botiče

U Botiče můžeme v tomto období spatřit housenky motýla s názvem předivka zhoubná (Yponomeuta evonymella). Ačkoli pavučiny chránící housenky vypadají opravdu strašidelně, není čeho se obávat. Poškozené dřeviny – střemchy, které tato předivka výhradně napadá, na jaře zase obrazí a o většinu housenek se postarají ptáci. Předivka zhoubná navíc nenapadá konkrétní dřeviny více roků po sobě.

Celý článek »

Potok Botič pomohou ohlídat čtyři nové vodoměrné latě

Městská část Praha 15, jejímž územím pod Hostivařskou přehradou protéká největší pražský potok Botič, ve spolupráci s organizací Lesy hl. m. Prahy a odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy instalovala na Botiči čtyři vodoměrné latě.

Celý článek »

Ukliďme Česko: Odpadků se zbavil potok Botič i park Stromovka

Lesy hl. m. Prahy se o minulém víkendu přidaly k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Po celé republice se jí podle organizátorů zúčastnilo přes 30 000 dobrovolníků, z nichž každý v průměru vysbíral 33 kilogramů odpadu. Velkým dílem nepochybně přispěli i nadšenci z Petrovic, kteří se v sobotu 18. dubna pustili do úklidu potoka Botiče pod patronací městské části Praha-Petrovice. Tři zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy ze střediska Vodní toky jim přitom byli k ruce.

Celý článek »

Hlasujte pro jméno rybníka v Centrálním parku

Retenční nádrž v Centrálním parku v Praze 13, která se dosud musela obejít bez oficiálního pojmenování, má konečně šanci získat plnohodnotné jméno. Městská část Praha 13 před časem vyzvala Pražany, aby navrhli, jak by se nádrž, která na Prokopském potoce vznikla v 80. letech minulého století a kterou Lesy hl. m. Prahy spravují, mohla jmenovat. Ze 120 nejrůznějších návrhů nakonec do nejužšího výběru postoupilo 10 slibných kandidátů, které se mezi návrhy objevily alespoň třikrát.

Celý článek »

Blíží se první jarní výlovy pražských rybníků

S prvními jarními dny se rybáři z Českého rybářského svazu stejně jako loni pustí do výlovu několika pražských rybníků. Série výlovů odstartuje Hamerským rybníkem v Záběhlicích, na jehož březích se rybáři se svými sítěmi sejdou už 12. března, zajímavou podívanou ovšem na konci března slibuje i výlov Počernického rybníka v Dolních Počernicích na říčce Rokytce a rybníka Vincentinum v Břevnově. Jako poslední se letos na jaře vyloví Hořejší rybník v Hloubětíně.

Celý článek »

Revitalizace Hostavického potoka

Na jaře tohoto roku bude zahájena revitalizace Hostavického potoka, která je součástí celopražského projektu Potoky pro život. Hostavický potok přijde o své nevzhledné betonové koryto a získá nové, přirozeně meandrující, osázené kvetoucími vodními rostlinami. Návštěvníci této lokality jistě ocení nové mlatové stezky, dřevěné lávky i plánované vyhlídkové molo. Projekt je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Celý článek »

Okolí nádrže Slatina projde revitalizací

Další z krásných míst v Praze se v letošním roce dočká revitalizace. Retenční nádrž Slatina a její okolí patří mezi nejcennější pražské ornitologické lokality a je častým cílem rybářů, cyklistů i in-line bruslařů. V rámci revitalizace budou kolem rybníka vysazeny nové stromy, založeny kosené louky s tůněmi, rovněž se upraví koryto Hostavického potoka a prodlouží trasa stávající cyklostezky. Projekt, který je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj, bude ukončen v září 2015.

Celý článek »

OBRAZEM: Rio Botičo 2014

Populární Rio Botičo, tradiční podzimní sjíždění Botiče od Hostivařské přehrady až do míst, kde jeden z nejdelších pražských potoků ústí do Vltavy, se tentokrát jelo v neděli 19. října 2014. Až na několik výjimek se akce koná pravidelně už od roku 1973 a nelehká jízda městskou zástavbou se silnými válci, stromy v korytě, tunely a nízkými mostky každoročně láká vodácké odvážlivce a milovníky adrenalinu.

Celý článek »

Rybníky v Královské oboře Stromovka se obléknou do nového

Voda ve všech svých podobách, ať už se jedná o rybníky, fontány nebo Malou říčku, je pro Stromovku velmi typická. Udržované vodní plochy jsou navíc velkým lákadlem pro všechny návštěvníky tohoto krásného parku, a to zejména v letních měsících.

Z toho důvodu se Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP rozhodl přistoupit k rozsáhlé opravě všech rybníků v Královské oboře a k vybudování několika nových vodních ploch. Veškeré stavební práce bude provádět městská organizace Lesy hl. m. Prahy, která Stromovku, jeden z nejnavštěvovanějších pražských parků, také spravuje.

Celý článek »

Jinonický rybník čeká oprava

Jinonický rybník je další z pražských rybníků, který projde celkovou revitalizací, podobně jako jeho blízký soused, rybník Butovický. Opravu Jinonického rybníka zajišťuje Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP ve spolupráci s městskou organizací Lesy hl. m. Prahy, která bude provádět veškeré stavební práce, včetně odbahnění.

Práce byly zahájeny v srpnu 2014 a ukončeny budou v dubnu 2015.

Celý článek »

V Butovickém rybníku je po několika desetiletích opět voda

Téměř zaniklý Butovický rybník se připojil k řadě bezmála 50 rybníků, které byly opraveny v rámci celopražského projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží. Po dlouhých letech se tento rybník opět podařilo napustit a obnovit tak další zanikající vodní plochu v Praze.

Opravu rybníka zajišťoval Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP. Veškeré stavební práce prováděla organizace Lesy hl. m. Prahy, která bude zajišťovat i následnou údržbu.

Celý článek »

Nastává čas podzimních výlovů

Jako každý rok i letos se vybrané pražské rybníky vypustí a rybáři z Českého rybářského svazu se budou snažit, aby v jejich sítích a podběrácích uvízlo co nejvíce ryb. Slovené ryby však nejsou určené k prodeji. Malé rybky se vrací zpátky do rybníků, ty velké putují do jiných rybářských revírů.

Na výlov Velkého počernického rybníka, největšího pražského rybníka, se 16. října můžete přijít sami podívat.

Celý článek »

Revitalizace Cukrovarského rybníka ve Vinoři

Od letošního jara slouží Cukrovarský rybník ve Vinoři opět ke sportovnímu rybolovu a k rekreaci Pražanů. Prošel celkovou revitalizací, kterou zajišťovaly Lesy hl. m. Prahy.

Cukrovarský rybník byl postaven na vlhkých loukách kolem Vinořského potoka koncem 19. století a sloužil jako zdroj vody pro mytí řepy v nedalekém cukrovaru. Během let docházelo k postupnému zanášení rybníka a chátrání objektů.

Celý článek »

V Šáreckém údolí opět na exkurzi se studenty

V polovině května uspořádali zástupci Lesů hl. m. Prahy ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze průřezovou exkurzi pro studenty z mezinárodního programu Erasmus. Exkurze se zúčastnili studenti nejen ze Slovenska, ale také ze vzdálenějších koutů světa a měli tak možnost seznámit se s dokončenou revitalizací Litovicko-Šáreckého potoka, kterou realizovaly Lesy hl. m. Prahy.

Celý článek »

Otvírání studánek v Kunratickém lese

Na konci dubna uspořádala TJ Sokol Kunratice ke Dni Země 2014 35. ročník Otvírání studánek v Kunratickém lese. Na pětikilometrové procházce lesem, kterou vedla autorka programu Jaroslava Hrušková, čekalo na účastníky několik zastavení, například u rybníka Ohrada nebo u studánky Václavka. O vodě kolem nás vyprávěl Richard Beneš ze střediska vodní toky Lesů hl. m. Prahy, o ptačím světě si s dětmi i dospělými povídal ornitolog Jaroslav Kubíček ze Záchranné stanice Lesů hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.

Celý článek »

Exkurze podél Šáreckého potoka

Koncem dubna středisko vodní toky společně s Českou zemědělskou univerzitou uspořádalo exkurzi pro studenty podél revitalizovaného Šáreckého potoka. Účastníci výpravy si prohlédli místo stavby, kterou realizovaly Lesy hl. m. Prahy.

Celý článek »

Revitalizace rybníka V Rohožníku v Dubči

Rybník V Rohožníku v Dubči je zanesen cca 18 tis. m3 sedimentu. Nejprve bude ve vypuštěném rybníce vyhrnuta odvodňovací strouha. Potom bude sediment přeházen do hromad, aby vyschnul. Vyschlý sediment bude odvážen mimo rybník a použit na rekultivace pozemků v okolí Dubče.

Celý článek »

Revitalizace Dolního rybníka na Placinách

Rybníky na Placinách byly postaveny v roce 1965 v rámci tzv. akce „Z“ místním rybářským spolkem, který byl v té době založen. Rybníky jsou průtočné, napájené vodou z potoka Placiny, který je pravostranným přítokem Blatovského potoka. Ne zcela odborné provedení a dlouhá léta zanedbané údržby vyústily v současný havarijní stav obou rybníků.

Celý článek »

Revitalizace Rokytky nad Hořejším rybníkem

Rokytka a její okolí prošly v minulosti značnými změnami. Kdysi vinařské oblasti Libně a Vysočan, kam se ještě na začátku 19. století jezdilo za přírodou a na venkov za rekreací, zasáhla během 19. a 20. století rozsáhlá proměna. Na začátku 20. století byla provedena vůbec nejvýznamnější regulace Rokytky: Během let 1905 – 1910 došlo k napřímení, prohloubení a opevnění jejího koryta od Libně po Hloubětín.

Celý článek »

Revitalizace Řepského potoka

Revitalizace Řepského potoka je jedním z nejstarších pražských revitalizačních projektů, protože byl zadán již v roce 1999 a teprve v roce 2013 se podařilo získat stavební povolení na poslední etapu.

Celý článek »

Bitva o Midway na Nepomuckém rybníce

„Bitva o Midway se v okolních vodách odehrála 3. – 7. června 1942. Námořnictvo Spojených států v této bitvě vyřadilo čtyři těžké letadlové lodě japonského námořnictva, které chtělo Midway obsadit, a tím Japonsku způsobilo drtivou porážku. Tato událost je považována za symbolický bod obratu ve vývoji války v Tichomoří.“

(zdroj: Wikipedie)

První červnovou sobotu, 7. června 2014, proběhne rekonstrukce námořní bitvy u ostrovů Midway. Odlehlé vody Tichého oceánu však nahradí Nepomucký rybník v pražských Stodůlkách.

Dobové scény rozhodující námořní bitvy druhé světové války zahrají obří modely lodí, ponorek a letadel modelářů z Brna a Prahy.

Celý článek »

Oprava lávky u Hamerského rybníka

Na základě podnětu jednoho z obyvatel Prahy, který v lednu letošního roku upozornil Úřad městské části Praha 10 na velmi špatný stav dřevěné lávky u Hamerského rybníka v Záběhlicích, se Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy rozhodl pro rychlou nápravu a ve spolupráci s naší organizací Lesy hl. m. Prahy nahradil původní nevyhovující konstrukci novou lávkou.

Celý článek »

Revitalizace Butovického rybníka

Butovický rybník byl klasickým návesním rybníkem starých Butovic (Jinonic) a sloužil zejména k chovu ryb. Původně byl větší a zasahoval až do současného parku. V průběhu 20. století však byla jeho část zasypána a břehy opevněny kamennými zdmi.

V současné době se rybník potýká s kritickým nedostatkem vody a je zarostlý mokřadní vegetací. Ztráta vody byla původně připisována špatnému technickému stavu rybníka, a to zejména jeho kamenných nábřežních zdí. Proto byla v roce 2004 provedena celková oprava zdí, vypouštěcího zařízení i bezpečnostního přelivu. I přes tato opatření se však bohužel nepodařilo rybník napustit.

Celý článek »

Revitalizace Nebušického rybníka

Nebušický rybník byl založen po roce 1938 zřejmě někdy během druhé světové války jako zdroj vody pro případ požáru. Jako požární nádrž fungoval dodnes. Podle typu opevnění musela být provedena úprava rybníka někdy v šedesátých letech 20. století. Další úprava byla provedena v devadesátých letech, kdy byl rybník odbahněn, ale k celkové opravě rybníka nakonec nedošlo. Rybník tak dále chátral. V roce 2013 získalo rybník hlavní město Praha a rybník byl zařazen do celopražského projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží.

Celý článek »

Plán výlovů Českého rybářského svazu ÚS města Prahy pro jaro 2014

Na letošní březen a začátek dubna chystají pražští rybáři výlov tří rybníků. Vylovovat se bude Hamerský rybník v Záběhlicích, Hořejší rybník v Hloubětíně a 3. dubna se všichni zájemci mohou přijít podívat také do Kunratic na výlov Hornomlýnského rybníka.

Celý článek »

Oprava a revitalizace rybníka Homolka

Nejvýznamnější zakázky 2013

K celkové revitalizaci rybníka Homolka jsme museli přistoupit především kvůli špatnému stavu požeráku, který už neplnil svoji funkci, a kvůli propadům hráze, kterou voda podemlela.

Celý článek »

Revitalizace Cukrovarského rybníka

Nejvýznamnější zakázky 2013

Od srpna 2013 probíhala rekonstrukce výpustného zařízení Cukrovarského rybníka. V rámci oprav jsme zrevitalizovali i koryto Vinořského potoka pod rybníkem.

Celý článek »

Sanace nátrže u jezu Marcela

Nejvýznamnější zakázky 2013

Povodeň v červnu 2013 na Botiči poškodila také nátrž u jezu Marcela. Bylo potřeba doplnit odnesené části břehu a opevnit jej balvanitou rovnaninou, odtěžit sedimenty a odstranit popadané stromy nebo stromy, kterým hrozilo, že se zřítí.

Celý článek »

Oprava opevnění U Plynárny

Nejvýznamnější zakázky 2013

Při povodňové prohlídce v červnu 2013 byla zjištěna závada na opevnění, kterou způsobila povodňová událost. Naše práce zahrnovala doplnění odnesených částí břehu a následné opevnění balvanitou rovnaninou, podobně jako u vodního díla Hostivař.

Celý článek »

Oprava vývaru na vodním díle Hostivař

Nejvýznamnější zakázky 2013

Povodeň v červnu 2013 poškodila opevnění vývaru na vodním díle Hostivař. Bylo třeba doplnit části břehu, které odnesla voda, a opevnit jej balvanitou rovnaninou.

Celý článek »