Stromy v našich životech plní důležité a nezastupitelné funkce a jsou nepostradatelnou součástí naší krajiny. Dřeviny ve špatné kondici však zvláště v městském prostředí představují nebezpečně doutnající problém: Dřeviny s usychajícími korunami nebo nestabilními kořeny mohou snadno ohrozit majetek, ale především zdraví a životy lidí, kteří se ve městě pohybují. Takový je bohužel i případ skupiny stromů a keřů rostoucích na hrázi rybníka Šeberák na jihovýchodě Prahy, který jsme do své správy převzali loni v říjnu. Přes dvě desítky stromů a vybraných keřů, které narušují hráz rybníka, proto během příštího týdne opustí svá stanoviště. V následujících letech rybník čeká celková oprava včetně odbahnění a vybudování nových ptačích ostrůvků.

Péče o pražská vodní díla je jen jednou z mnoha činností, které v hlavním městě obstarává naše organizace. A spolu s tím, jak do správy získáváme další a další rybníky a nádrže, naší práce stále přibývá. V říjnu minulého roku jsme dostali na starost i rybník Šeberák, který předtím hlavní město Praha odkoupilo od soukromého majitele. Naším hlavním úkolem je dohlédnout na bezpečnost tohoto vodního díla, které bylo řadu let neudržované. Prvním krokem jsou nezbytné ořezy dřevin a kácení. Mezi 22 stromy určenými k pokácení je například několik dožívajících ovocných dřevin, které jsou velmi proschlé a přestaly plnit svoji funkci, smrků, které kvůli mělkým kořenům hrozí vyvrácením, akátů s úzkými korunami nebo vrba, která je ve velmi špatném zdravotním stavu a jejíž vyvrácení by výrazně poškodilo hráz.

Pokácením neperspektivních stromů prospějeme hrázi a zároveň poskytneme dostatek prostoru vzrostlým dubům, které na místě naopak ponecháme a podpoříme je v růstu. Duby tak budou mít šanci rozvinout koruny a svými kořeny hráz rybníka zpevnit.

Po úpravách zanedbané zeleně čekají rybník Šeberák další změny – v příštích letech by se měl dočkat celkového odbahnění a získat ještě pevnější hráz, malebnější břehy a nový bezpečnostní přeliv. Na své si přijde i vodní ptactvo a další vodní živočichové, neboť součástí opraveného rybníka by nově měly být také malé ostrůvky.

Ve dnech, kdy bude kácení vybraných dřevin probíhat, bude na hrázi zastaven provoz. Prosíme také všechny kolemjdoucí, aby během zásahů nevstupovali do míst, kde se stromy kácí, ohrozili by tím bezpečnost svou i bezpečnost našich pracovníků. Děkujeme za pochopení.

Náklady na odstranění dřevin hradí hlavní město Praha z prostředků odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

dreviny