Opakovaně vznikající černé skládky, komunální odpad plovoucí po hladině i bezdomovecké příbytky pod mosty. To je stav, se kterým se potýká mnoho vodních toků, které mají Lesy hl. m. Prahy ve své péči. Jedním z potoků potýkajícím se s odpadky bývá i Botič, po jehož proudu jsme se vydali brzy po novoročních oslavách a zahájili tak jeho letošní první čištění. Náklady za jeden úklid v celé jeho délce se pravidelně pohybují okolo 100 000 Kč.

Naše organizace spravuje téměř 300 km vodních toků na území hlavního města, kterým protéká 99 potoků. Postarat se o to, aby byly všechny čisté, udržované a bezpečné, znamená celoroční neustávající práci našich zaměstnanců. Musíme průběžně udržovat břehové porosty i vlastní koryto toku. Odstraňujeme zejména naplavené předměty a likvidujeme překážky, které brání odtoku vody a snižují schopnost koryta toku odvádět vodu v době zvýšeného průtoku. Práci nám ovšem často stěžují lidé, kteří si pletou okolí potoků i vodních nádrží s odpadkovými koši a odkladištěm nepotřebných věcí. Zaměstnancům střediska Vodních toků Lesů hl. m. Prahy pak nezbývá nic jiného, než se pustit do náročného a nákladného úklidu.  V letošním roce jsme již poklidili nejvíc zanesené lokality Botiče, který takto čistíme několikrát do roka a zbavujeme jej odpadků z vodní hladiny a jeho břehů. Kontejnery jsme zaplnili vyřazenými elektrickými spotřebiči, starými matracemi či pytli s komunálním odpadem. Největší nepořádek jsme uklidili v úseku mezi ulicí Chodovská a ústím potoka do Vltavy. Množství odpadu, které každoročně z této lokality odvážíme, neustále narůstá a hladina potoka Botiče i jeho břehy zůstanou po úklidu zde čisté jen několik málo hodin výjimečně dní, než se z něj opět stane smetiště.

botic