Od října letošního roku pracujeme na druhé etapě výstavby nového multifunkčního parku U Čeňku, který vyroste na východě Prahy, mezi Černým Mostem, Horními Počernicemi, Dolními Počernicemi, Hostavicemi a Kyjemi. Jeho plánovaná rozloha čítá téměř 100 hektarů a park U Čeňku tak bude v budoucnu svou velikostí konkurovat i zavedené pražské Stromovce. V letech 2015–2016 jsme na volných plochách budoucího parku vysazovali alejové stromy a lesní sazenice, nyní pracujeme na vybudování cestní sítě, hřišť a herních prvků. Druhou fázi prací plánujeme dokončit v dubnu příštího roku.

Místo pro sport, rekreaci, vycházky s dětmi či setkávání s přáteli – právě k tomu by měl Pražanům všech věkových kategorií ve východní části Prahy sloužit nový multifunkční park U Čeňku. Základní obrysy parku jsme vytvořili již v letech 2015–2016. Tehdy jsme zde vysadili přes 250 vzrostlých dubů, javorů, jabloní či hrušní a na 7 000 sazenic dubu letního, které doplnily mladé lípy, habry, modříny a jedle. Nyní stavíme nové cesty, které budou parkem procházet.

upravy-cest3

Návštěvníci se mohou těšit také na dvě nová hřiště: Jedno bude sloužit dětem, druhé seniorům. Senioři zde budou mít možnost trénovat svou fyzickou kondici na posilovacích prvcích nebo trávit příjemné chvíle s přáteli u hraní šachů, kuželek nebo pétanque. Ve středu hřiště pro seniory navíc postavíme altán, který se stane centrem pro setkávání větších skupin návštěvníků. Veškeré vybavení hřiště i přístupové cesty budou bezbariérové a užívat je tak budou moci i osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Odhadované náklady na druhou etapu výstavby parku činí 19 milionů Kč bez DPH. Hlavním investorem projektu je hlavní město Praha, prostřednictvím odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy a částečně též prostřednictvím odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.